ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ»

                                        ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
2019 Food Resources 13 Cover halfІнститут продовольчих ресурсів НААН являється засновником та видавцем збірника наукових праць «Продовольчі ресурси», який виходить двічі на рік у друкованому та електронному вигляді з 2013 (свідоцтво про державну реєстрацію видання – серія КВ №19800-9600Р від 29.03.2013).
Спільними зусиллями редакційної колегії та науковців забезпечується високий рівень публікацій, що дозволило збірнику знайти гідне місце серед профільних наукових видань, набути авторитету серед науковців агропромислового комплексу. Підтвердженням тому є успішна перереєстрація збірника Міністерством освіти і науки України та включення видання до категорії Б Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН від 17.03.2020 № 409), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (технічні та економічні науки).
Запрошуємо науковців і фахівців до співпраці щодо видання експериментальних, оглядових і методичних статей з питань наукового забезпечення розвитку харчової промисловості, біотехнології, зберігання та переробка продукції рослинництва і тваринництва, економіки агропромислового комплексу тощо.
Матеріали для публікації у черговому №15 Збірника (українською, англійською або російською мовами) приймаються до 1 листопада 2020 року.
Докладну інформацію щодо оформлення та порядок подання наукових статей для публікації у Збірнику наукових праць «Продовольчі ресурси» можна отримати на сайті Інституту продовольчих ресурсів НААН http://iprkyiv.com (вкладення «Наші видання: «Продовольчі ресурси. Авторам», «Food Resources. For Autors») та за телефоном +38 044 517 17 16.