V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток харчової індустрії»

PC14071814  грудня 2017 року в Інституті продовольчих ресурсів  НААН відбулась V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток харчової індустрії», присвячена актуальним питанням розвитку харчової та переробної промисловості України.

Головуючий – академік НААН, директор Інституту продовольчих ресурсів Сичевський М.П. у своєму виступі зупинився на ролі харчової промисловості в системі продовольчої безпеки держави, її основних проблемах та основних напрямах наукового супроводу галузі.

Віце-президент НААН, академік Гладій М.В. наголосив на надзвичайній актуальності питань, пов’язаних з якістю та безпечністю продуктів харчування, необхідності переоснащення науково-дослідних лабораторій НААН.

Академік-секретар  Відділення  аграрної  економіки  та  продовольства, академік  НААН,  Герой  України  Саблук П.Т. особливу увагу приділив збільшенню доданої вартості в процесі виробництва продовольчих товарів та розвитку сільських територій.

Академік-секретар Відділення рослинництва, академік НААН Роїк М.В. звернув увагу присутніх на необхідність співпраці науки і виробництва у форматі наукових парків.

Академік НААН, президент Вінницького аграрного університету Калетнік Г.М. наголосив на необхідності більш тісної співпраці науковців та освітян, навівши позитивний приклад такої співпраці в рамках Всеукраїнського науково-навчального консорціуму, який очолює.

У роботі конференції активну участь взяли представники Мінагрополітики, науково-дослідних установ НААН, вищих навчальних закладів України, українських та зарубіжних підприємств–переробників сільськогосподарської продукції, громадських організацій.

Більше фото