Лекція для здобувачів освітнього ступеня «доктор філософії» від науковців Інституту продовольчих ресурсів НААН України.

1Р22 листопада 2021 р. у рамках викладання дисципліни «Інструментальні та фізико-хімічні методи кількісного та якісного аналізу» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 181 «Харчові технології» заступниця директора з наукової роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН України, докторка технічних наук Ірина Романчук спільно з професором Василем Пасічним прочитала гостьову лекцію.
Тематика лекції, відповідно до плану лекційних занять за робочою програмою дисципліни, стосувалася проведення інструментальних досліджень із використанням хроматографічних методів аналізу для харчових продуктів.
У процесі проведення лекційного заняття на прикладі продуктів тваринного походження були окреслені підходи щодо особливості організації проведення досліджень серійної продукції і використання хроматографічних методів у наукових дослідженнях для визначення якості харчової продукції, відповідно до чинних вимог та необхідної точності вимірювань.
Ґрунтовне порівняння особливостей ідентифікації якісного складу жирів, вуглеводів і білків із заданою точністю, вимог до акредитації лабораторій на компетентність відповідно до ДСТУ ISO 17025, а також підходи щодо гармонізації вітчизняних нормативних документів міжнародному законодавству дозволили розширити компетенції аспірантів із використання інструментальних методів для пошукових досліджень при виконанні кваліфікаційних робіт.
Представлені напрями наукових досліджень і тематика Інституту продовольчих ресурсів НААН України окреслили спільні пошукові тенденції науковців академічного інституту з науковими напрямами майбутніх докторів філософії.
Це створює передумови до співпраці наукових шкіл Інституту продовольчих ресурсів і Національного університету харчових технологій.
           Наприкінці лекції Ірина Романчук запросила молодих науковців НУХТ до участі в науковій конференції, що відбудеться в інституті в грудні 2021 року та уточнила можливості оприлюднення наукових результатів у фаховому виданні Інституту продовольчих ресурсів.
22
62
Джерело за посиланням