Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 03.00.20 – біотехнологія (технічні науки)

  • Друк

Захист відбудеться 13 березня 2018 року о 14.00
в Інституті продовольчих ресурсів НААН
за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4а.
Телефон для довідок: +38 (044) 517-08-59
Прізвище, ім`я, по батькові здобувача – Сторож Людмила Анатоліївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєстарший викладач кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
Назва дисертації «Біотехнологія функціональних фосфопептидів з білків казеїнового комплексу коров`ячого молока».
Шифр та назва спеціальності: 03.00.20 – біотехнологія (технічні науки)
Шифр спеціалізованої вченої ради: К 26.378.01
Науковий керівник: Юкало Володимир Глібович – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України.
Офіційний опонент: Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна – доктор технічних наук, професор, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів та природо-користування України Міністерства освіти і науки України.
Офіційний опонент: Карпенко Олена Володимирівна – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хімії і біотехнології горючих копалин Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л.М.Литвиненка Національної академії наук України.
Відгуки надсилати на адресу Інституту продовольчих ресурсів НААН:
м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4а, м.Київ, Україна, 02660

Автореферат
Дисертація 
Відгук Баль-Прилипко Л.В. 
Відгук Карпенко О.В.