Семінар щодо активізації роботи з налагодження міжнародних зв"язків та співробітництва

2022.06.17 Перша   Міжнародна співпраця є одним з актуальних напрямків роботи Інституту продовольчих ресурсів, яка спрямована на збагачення наукового потенціалу шляхом обміну та використання світового досвіду, особистісного розвитку співробітників. На семінарі було обговорено шляхи пошуку можливих партнерів для співпраці, налагодження міжнародного співробітництва з навчальними закладами та науковими установами іноземних країн, міжнародними міжурядовими і неурядовими організаціями. Залучення представників інституту до участі у роботі міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, тренінгів, симпозіумів, семінарів. Обговорено активізацію публікацій наукових працівників у міжнародних наукометричних базах SCOPUS та Web of Science.

 2022.06.17 Друга

2022.06.17 Третя