Збірник наукових праць «Продовольчі ресурси» запрошує до співпраці

Шановні колеги!

Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України є засновником та видавцем збірника наукових праць «Продовольчі ресурси», який виходить двічі на рік у друкованому та електронному вигляді з 2013 року (свідоцтво про державну реєстрацію видання – серія КВ №19800-9600Р від 29.03.2013).

Спільними зусиллями редакційної колегії та науковців забезпечується високий рівень публікацій, що дозволило збірнику зайняти гідне місце серед профільних наукових видань та набути авторитету серед науковців агропромислового комплексу. Підтвердженням цього є успішна перереєстрація збірника Міністерством освіти і науки України та включення видання до категорії Б Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН від 17.03.2020 № 409), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (технічні та економічні науки).

Запрошуємо науковців і фахівців до співпраці з нашим науковим фаховим виданням щодо публікації експериментальних, оглядових і методичних статей з питань наукового забезпечення розвитку харчової промисловості, біотехнології, зберігання та переробки продукції рослинництва і тваринництва, економіки агропромислового комплексу тощо.

Матеріали для публікації у черговому №19 Збірника (українською та англійською мовами) приймаються до 01 жовтня 2022 року.

Докладну інформацію щодо оформлення та порядку подання наукових статей для публікації можна отримати на сайті Інституту продовольчих ресурсів НААН http://iprkyiv.com (вкладення «Наші видання», «Продовольчі ресурси», «FoodResources») та за телефоном +38 044 517 0655.