Акредитація випробувальної лабораторіїї ІПР НААН

IMG 52969-10 листопада 2022 р. у Інституті продовольчих ресурсів НААН працює комісія з акредитації випробувальних лабораторій.
Акредитація - процедура, у ході якої національний орган з акредитації засвідчує компетентність юридичної особи, установи  з оцінки відповідності виконувати певні види робіт, а саме випробування, калібрування, сертифікацію та контроль.
В ІПР НААН - НААУ проводить акредитацію відповідно до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” з урахуванням вимог міжнародних та європейських стандартів з акредитації за основними напрямками ДСТУ ISO/IEC 17025.