ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток харчової індустрії»

В20221202 105305

01 грудня 2022 року в Інституті продовольчих ресурсів НААН відбулася  ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток харчової індустрії»

Відкриваючи конференцію, директор Інституту продовольчих ресурсів, д.с.-г.н., професор, академік НААН Ільдус Ібатуллін наголосив на необхідності оперативного та ефективного розв’язання питань національної безпеки держави, включно з продовольчою безпекою, у часи важких випробувань українського народу на шляху до перемоги над російським агресором. Академік Ібатуллін зазначив, що для розвитку агропромислового комплексу та зростання національної економіки визначальне значення має реалізація стратегічного потенціалу харчової та переробної промисловості, що дозволить забезпечити високі темпи нарощування обсягів виробництва продукції цих галузей, збільшити виробництво та експорт продовольства з високою доданою вартістю. Українська сільськогосподарська сировина і готова продовольча продукція традиційно користуються великим попитом на міжнародному ринку, і Україна, незважаючи на війну, продовжує грати важливу роль у всесвітній боротьбі з голодом, від якого все ще потерпають мільйони людей у багатьох країнах світу. Директор ІПР НААН наголосив на тому, що програма наукових досліджень Інституту охоплює питання розвитку м’ясопереробної, молокопереробної, цукрової, спиртової, хлібопекарської та інших підгалузей харчової та переробної індустрії. Також проводиться активна робота у царині інноваційних розробок, розширюється співпраця з підприємствами та укладаються угоди і договори на використання об’єктів права інтелектуальної власності.

Завершуючи вступне слово, Академік Ібатуллін висловив впевненість у тому, що проведення ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток харчової індустрії» сприятиме зростанню якості наукових досліджень, підвищенню їхньої актуальності та вирішенню нагальних питань розвитку харчової і переробної промисловості.

Цікаві та змістовні виступи учасників конференції, зокрема д.т.н. І.О. Романчук, к.т.н. С.Б. Вербицького, к.т.н. Л.О. Моісеєвої, к.е.н. Я.Я. Рибака, привернули увагу присутніх науковців і фахівців та стали предметом плідної наукової дискусії. Можна констатувати, що ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток харчової індустрії» пройшла у конструктивному дусі та збагатила учасників новими знаннями, дала змогу ознайомитися з результатами актуальних досліджень науковців України у царині технологічних, технічних та економічних питань розвитку харчової промисловості та АПК у цілому.

20221201 131626

20221201 132202

20221201 135014

20221201 135028

20221201 135352

20221201 140238