ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА 2022 РІК

Картинка

       Вчена рада інституту на засіданні 21 грудня затвердила Звіт щодо виконання у 2022 році завдань Програми наукових досліджень НААН на 2021-2025 роки №39 «Розвиток національної продовольчої системи». Всього вона охоплювала 40 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, у тому числі 13 фундаментальних, 25 прикладних та 2 короткотермінові пошукові роботи.
      Кадровий склад виконавців у 2022 році був представлений 18 докторами наук, з них 2 академіка НААН, 2 члени-кореспондента НААН, 28 кандидатів наук та 2 доктори філософії.
      Фінансування програми у 2022 році становило 15 738,552 тис.грн., у т.ч. на фундаментальні дослідження виділено 8 832,512 тис.грн., прикладні – 6 906,04 тис.грн., пошукові – 200,0 тис.грн.

ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ НААН ЗА 2022 РІК