Захист кандидатської дисертації

БокійНауковий співробітник відділу економічних досліджень Інституту продовольчих ресурсів НААН Бокій О.В. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки НААН» захистила кандидатську дисертацію «Функціонування та розвиток ринку хлібобулочних виробів в Україні». 
Дисертаційна робота вдосконалює науково-методичні та практичні підходи до обґрунтування шляхів ефективного функціонування і розвитку ринку хлібобулочних виробів на основі його оцінювання і прогнозування, гармонізації попиту та пропозиції в умовах сучасних викликів.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України Шпичак Олександр Михайлович, головний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».
Офіційні опоненти роботи – доктор економічних наук, професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України Мостенська Т.Л. та кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та обліку, декан факультету права та соціально-інформаційних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Крамаренко І.С.
Офіційні опоненти та члени спеціалізованої вченої ради відмітили високий рівень та практичне значення одержаних результатів. На автореферат дисертаційної роботи надійшло 11 позитивних відгуків.
За рішенням спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 Бокій О.В. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Рішення прийнято одноголосно.