Спільне засідання відділу технології продуктів бродіння та відділу технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів

  • Друк
P522010722 травня 2018 року в Інституті продовольчих ресурсів НААН відбувся попередній розгляд дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.05 – технологія продуктів бродіння і цукристих речовин:
завідуючої відділом ДНУ «Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів» Наталії Процан на тему «Удосконалення технології спиртової бражки із жита»;
аспірантки кафедри технології органічних продуктів Національного університету «Львівська політехніка» Тетяни Харандюк на тему «Інтенсифікація технології зброджування сусла у високогустинному пивоварінні»
Дисертаційні роботи рекомендовано до розгляду в спеціалізованій вченій раді К 26.378.01 Інституту продовольчих ресурсів.

P5220118 22  P5220114