Відділ біотехнології 


  

Danilenko

 

  

 

Завідувач відділом

Даниленко Світлана Григорівна

кандидат технічних наук

старший науковий співробітник

+ 38 (044) 517-06-98

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 
 
 
 
 

Сфера діяльності відділу об‘єднує теоретичні та прикладні дослідження з метою визначення основних тенденцій у біотехнології заквашувальних культур для виробництва ферментованих харчових продуктів та кормів для сільськогосподарських тварин, наукового обґрунтування та вирішення нагальних практичних питань переробної галузі.

Науково-дослідні роботи виконуються в рамках програми наукових досліджень НААН на 2016-2020 роки за тематикою:

- теоретично-експериментальні основи аналізу мікробіологічних ризиків з позицій оцінювання безпечності та якості м`ясних продуктів;-  наукове обґрунтування критеріїв оцінювання та збереження біологічної активності промислових штамів мікроорганізмів;- науково-методологічні аспекти селекції заквашувальних мікроорганізмів різних таксономічних груп з метою конструювання ефективних бактеріальних препаратів для ферментованих молочних продуктів та сирів.

Відділ акредитований Націоанальним агентством з акредитації на проведення наступних випробовувань (атестат про акредитацію № 2Н1199 від 12.02.2016):

 • мікробіологічні випробування молока та молочних продуктів (молочнокислі бактерії, МАФАМ, БГКП, E.coli, плісеневі гриби, дріжджі, бактеріофаги молочнокислих бактерій, біфідобактерії, пропіоновокислі бактерії, промислово-шкідливі мікроорганізми, інгібуючі речовини);
 • мікробіологічні випробування м’яса та м’ясних продуктів (МАФАМ, БГКП, E.coli, плісеневі гриби, дріжджі, сульфітредукувальні клостридії, бактерії роду Proteus);
 • мікробіологічні випробування води (загальне мікробне число, БГКП, E.coli, спори сульфітредукувальних клостридій, кишкові ентерококи).


Головним напрямом наукової діяльності відділу – є розробка біотехнологій заквашувальних культур для виробництва ферментованих молочних та м’ясних продуктів.

 

Спеціалістами відділу розроблено технології перших вітчизняних заквашувальних культур прямого внесення, різного мікробного складу, форми випуску та функції:  

 • традиційних кисломолосних продуктів – сметани, сиру кисломолочного, кефіру, ряжанки, простокваші, кисловершкового масла, які забезпечують широку гаму смакових та ароматичних відтінків, різну консистенцію; 
 • сучасних продуктів спеціального призначення – продуктів з підвищеною біологічною активністю із застосуванням пробіотичних штамів біфідобактерій та молочнокислих бактерій Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus. Ці штами за своїми властивостями не поступаються відомим пробіотикам і є ефективними засобами для корекції індигенної мікрофлори організму людини; нормалізації ліпідного обміну, в тому числі і рівня холестерину; зниження алергічних проявів; проявляють детоксикаційну та імуностимулюючу дію. Ефективність функціонального впливу цих культур та продуктів, виготовлених з їх використанням, підтверджено клінічними випробовуваннями;
 • твердих сичужних сирів з високою та низькою температурою другого нагрівання. Ці заквашувальні препарати забезпечують стабільний перебіг визрівання сирів, формування характерного смакового букету та відповідного рисунку готового продукту.Створено бактеріальний препарат захисної дії на основі біологічно активних штамів молочнокислих паличок з високою антагоністичною активністю щодо маслянокислих бактерій для виробництва твердих сичужних сирів;
 • сирокопчених та сиров‘ялених виробів із свинини, яловичини та м‘яса птиці, які дозволили розширити асортимент високоякісної та безпечної продукції. Застосування бактеріальних препаратів скорочує термін визрівання ферментованих продуктів, забезпечує високий ступінь санітарно-епідеміологічної безпеки готового продукту (відсутність умовно-патогенних, патогенних мікроорганізмів, низький вміст нітритів) та гарантує кінцевому продукту відмінні споживчі та органолептичні характеристики.

Розроблено бактеріальні закваски для удосконалення технологій кормовиробництва. Створено препарати для профілактики шлунково-кишкових захворювань та підвищення продуктивності молодняка сільськогосподарських тварин та птиці.

bio2Відділ постійно проводить селекційно-пошукову роботу з поповнення банку промислових культур, перспективних для використання у біотехнологіях ферментованих молочних та м’ясних продуктів і кормів:

 • виділення з природних джерел штамів-пробіотиків і дослідження їх біологічних властивостей: антагонізму по відношенню до патогенних і промислово шкідливих мікроорганізмів, адгезії до епітелію і слизових оболонок організму людини та тварин, холестеразної активності;
 • використання модельних систем і проведення клінічних випробувань для підтвердження ефективності біологічного впливу;
 • вивчення харчових потреб і закономірностей розвитку мікроорганізмів у різних поживних середовищах; особливостей кінетики росту в монокультурі та в бактеріальній композиції;
 • впливу технологічних параметрів на розвиток моно- та багатоштамових композицій для створення нових технологій заквашувальних культур;
 • дослідження різних стабілізуючих систем для забезпечення життєздатності, чисельності та активності заквашувальних культур під час ліoфільного сушіння та зберігання.

Колекція культур відділу нараховує біля 450 штамів молочнокислих, пропіоновокислих, біфідобактерій, стафілококів, кокурій, дріжджів та кефірних грибків. Всі культури є природними і не піддавалися ніяким генним модифікаціям.

Важливим напрямом роботи відділу є дослідження біології бактеріофагів заквашувальних мікроорганізмів, чутливості промислових штамів до бактеріофагів. У відділі здійснюється системний фаговий моніторинг молокопереробних підприємств України, розроблені відповідні тест-системи для виявлення бактеріофагів та рекомендації щодо попередження та усунення фагових інфекцій. Проводиться скринінг нелізогених і фагостійких штамів промислових культур мікроорганізмів; створено колекцію спеціальних індикаторних тест-культур різних видів лактобактерій, високочутливих до широкого спектру бактеріофагів для проведення фаговогомоніторингу виробництва заквашувальних культур, ферментованих молочних, м’ясних та кормових продуктів та тест-культур для визначення інгібуючих речовин у молоці.

Фахівцями відділу розроблено низку нормативних документів (ДСТУ, ДСТУ ISO) для контролювання: заквашувальної мікрофлори (молочнокислих, пропіоновокислих та біфідобактерій); сторонньої мікрофлори молочних продуктів (загального мікробного забруднення, БГКП, E. coli, мезофільних та термофільних контамінантів, коагулазопозитивних стафілококів); сторонньої мікрофлори м’ясних продуктів (МАФАнМ, БГКП,E. coli, збудник сибірки Bacillus anthracis, бактерії роду Salmonella; бактерії роду Proteus; збудник бешихи свиней Erysipelothrix insidiosae; бактерії виду Listeria monocytogenes; бактерії пастерельозу (Pasteurella multocida і Pasteurella haemolytica), коагулазопозитивні коки, анаеробні бактерії (патогенні і токсигенні клостридії).

Вченими відділу розроблено:
 • «Інструкцію щодо організації виробничого мікробіологічного контролю на підприємствах молочної промисловості». Це комплексний документ, в якому зібрано широкий спектр стандартів та додаткової інформації, необхідної для створення програм здійснення внутрішнього мікробіологічного контролю, адаптованого до умов конкретного виробництва;
 • Методичні рекомендації з визначення бактеріофагів на молокопереробних підприємствах, в яких подано основні принципи та порядок проведення фагового моніторингу молочної сировини, заквашувальних культур, кисломолочної продукції, сирів, сухих таблетованих та інших молочних продуктів, обладнання та повітря виробничих приміщень,зазначено методи якісного та кількісного визначення бактеріофагів;
 • Методичні вказівки щодо контролю мікрофлори кефіру, які встановлюють методи дослідження якісного та кількісного складу мікрофлори кефірних грибків, грибкової кефірної закваски та кефіру;
 • Методичні рекомендації щодо відбору та попередньої оцінки пробіотичних штамів мікроорганізмів для функціональних молочних продуктів.

Вчені відділу проводять науково-консультативну та практичну роботу з питань мікробіологічного контролювання заквашувальних культур, молочних та м‘ясних продуктів та фагового моніторингу.

За результатами розробок працівників відділу підготовлено 55 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, опубліковано понад 250 наукових праць.