Відділ економічних досліджень 


 

КоваленкоЗавідувач відділом

Коваленко Ольга Володимирівна

доктор економічних наук

старший науковий співробітник

контактна інформація:

(044) 517 09 29

(044) 517 07 97

econom.iprnaan@gmail.com


 

 

  Структура відділу

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Економічні дослідження у сфері переробки сільськогосподарської продукції та галузей харчової промисловості;
 • Підготовка інформаційно-аналітичних та соціально-економічних матеріалів з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері виробництва харчових продуктів;
 • Формування орієнтирів державної продовольчої політики,  розробка стратегій  розвитку  харчової промисловості;
 • Проведення маркетингових досліджень  та розробка маркетингових прогнозів та пропозицій в харчовій промисловості;
 • Дослідження кон’юнктури ринку харчових  продуктів;
 • Обгрунтування організаційно-економічного механізму розвитку окремих  галузей харчової промисловості;
 • Удосконалення організаційно-економічного механізму формування інфраструктури ринку харчових продуктів;
 • Дослідження проблем  підвищення конкурентоспроможності  продукції харчової промисловості України, удосконалення механізму  державного регулювання та стимулювання виробництва;
 • Модернізація вітчизняної продовольчої системи та її ключової ланки – харчової промисловості.

Наукові видання, що пропонуються:

 • Фаховий журнал «Продовольчі ресурси».  Збірник наукових праць. Серія: економічні науки 
 • Колективна монографія «Концептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії України»
 • Наукове видання «М’ясопереробний комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку»
 • Наукове видання «Молочна промисловість: стан та перспективи розвитку»
 • Наукове видання «Ринок хлібобулочних і макаронних виробів: потреби суспільства та потенціал забезпечення»
 • Наукове видання «Кондитерська галузь України: стан та перспективи розвитку»
 • Наукове видання «Плодоовочевий комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку»
 • Наукове видання «Виробництво етилового спирту в Україні та продукції на її основі: тенденції розвитку і потенціал забезпечення»
 • Наукове видання «Розвиток ринку олієжирової продукції: сучасна конюнктура, ціни, ризики»
 • Збірники наукових праць за матеріалами  I,II та III Міжнародних науково-практичних  конференцій «Продовольчі ресурси: проблеми та перспективи» (секція 2. Економіка та управління підприємствами і галузями агропродовольчого комплексу)

ekonom1         ekonom          ekonom3          ekonom2

Фахівці відділу надають послуги із проведення круглих столів, маркетингових досліджень ринків харчової продукції, цінового моніторингу продовольства, розробки бізнес-планів,  оцінки розвитку ринкової інфраструктури, достатності споживання харчових продуктів,  визначення рівня інвестиційно-інноваційного забезпечення галузей харчової промисловості, розробки та впровадження галузевих стратегій та програм, прогнозування ринків та вирішення інших актуальних питань в галузі економіки та управління харчової промисловості.

В відділі працює 9 наукових співробітника: із них 3 співробітники навчаються в аспірантурі без відриву від виробництва.