Засідання Вченої ради Інституту продовольчих ресурсів НААН

P9180201

17 вересня 2018 року на черговому засіданні Вченої ради Інституту продовольчих ресурсів НААН:
Розглянуте питання сучасного стану м’ясопереробної галузі та відповідності розробок відділу технології м’ясних продуктів Інституту нагальним потребам галузі (доповідач – завідувач відділу, к.т.н., Войцехівська Л.I.). Доповідь схвалена, робота відділу признана актуальною та достатньою.
Затверджені теми та призначені наукові керівники дисертаційних робіт аспірантів набору 2018 року (доповідач – завідувач відділу координації наукових досліджень та підготовки наукових кадрів, к.т.н., Волощенко Н.М.)
Затверджений план заходів Інституту з відзначення 100-річчя НААН, рекомендований до друку спецвипуск реферативного журналу «Агропромисловий комплекс України», присвячений 60-річчю Інституту продовольчих ресурсів НААН, затверджена його редакційна колегія (доповідач заступник директора з наукової та інноваційної роботи, д.с.-г.н., Копилова К.В.)