Новини

     Науково-методичну літературу, яка призначена для молокопереробних підприємств

 


 

   Науково-методичну літературу, яка призначена для молокопереробних підприємств різних форм власності; державних органів та організацій, що здійснюють мікробіологічний та фаговий контроль і нагляд у сфері виробництва молочних продуктів, інспекційний та аудиторський контроль; для наукових працівників, викладачів, студентів вузів агропромислового профілю. - Інструкцію щодо організації виробничого мікробіологічного контролю на підприємствах молочної промисловості / НААН; Ін-т прод. Ресурсів НААН. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. – 372 с./ Г.О Автори розробки: Г.О.Єресько, д.т.н., Н.Ф.Кігель, д.т.н., І.О.Романчук, к.т.н., О.В.Науменко, к.т.н., С.Г.Даниленко, к.т.н., Ю.Т.Орлюк, к.т.н.      Розглянуто і затверджено Вченою радою Інституту продовольчих ресурсів НААН від 10 червня 2014 р. (протокол №6) Інструкцію щодо організації виробничого мікробіологічного контролю на підприємствах молочної промисловостіПогоджено:

- ТК 140 Протокол від 05.12.2012  р. № 3 08-12;

- Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України Лист від 19.12.2013 р. № 15-9-3-17/33524;

- Головним державним санітарним лікарем України Висновок державної санітарно-епідеміолоігної експертизи від 25.11.2013 р  № 05.03.02-06/107057;

- Міністерством аграрної політики та продовольства України Лист від 16.05.2014 р № 37-20-15/6853.

Інструкція встановлює загальні правила організації та проведення виробничого контролю, що здійснюється мікробіологічними лабораторіями на молокопереробних підприємствах. В інструкції наведено науково-методичні рекомендації щодо мікробіологічного аналізування сировини, матеріалів, готової продукції, а також санітарно-гігієнічного стану виробництва, відповідно до сучасних вимог санітарних заходів. Наведено рекомендовані схеми здійснення мікробіологічного контролювання під час виробництва різних видів молочних продуктів.

     Методичні рекомендації з визначення бактеріофагів на молокопереробних підприємствах    «Методичні рекомендації з визначення бактеріофагів на молокопереробних підприємствах» - К.: ІПР, 2013. – 31 с. Автори розробки: Н.Ф.Кігель, д.т.н., О.В.Науменко, к.т.н., Розглянуто і затверджено Вченою радою Інституту продовольчих ресурсів НААН від 10 грудня 2013 р. (протокол № 14)

У «Методичних рекомендаціях з визначення бактеріофагів на молокопереробних підприємствах» подано основні принципи та порядок проведення фагового моніторингу молочної сировини, заквашувальних культур, кисломолочної продукції, сирів, сухих таблетованих та інших молочних продуктів, обладнання та повітря виробничих приміщень, зазначено методи якісного та кількісного визначення бактеріофагів, метод оцінки ступеню фагової контамінації

 
Ціна договірна. Контактна інформація: зав. відділом біотехнології  Кігель Наталя Федорівна тел.: + 38(044) 517-06-98, факс (044) 517-02-28