Новини

Визначення показників якості харчової продукції та сільськогосподарської сировини

 


 

Свідоцтво про атестаціюПТ227

 Проведення арбітражних досліджень сировини, напівфабрикатів, допоміжних матеріалів та готової продукції у виробництві харчових продуктів з оформленням протоколів досліджень.

Виконання контрольних та порівняльних досліджень для визначення відповідності харчових продуктів діючої нормативно-технічної документації (ДСТУ, ТУ тощо).

Відділ аналітичних досліджень та якості харчових продуктів Інституту продовольчих ресурсів НААН атестовано ДП «Укрметртестстандартом» на право проведення вимірювань та відповідає критеріям атестації вимірювальних лабораторій (Свідоцтво про атестацію № ПТ- 227/13 від  15.07.2013 р.). Проводяться роботи з підготовки до акредитації як органу з оцінки відповідності згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.  

 

 

Основні об`єкти досліджень:

-         м`ясо та продукти його переробки;

-         вироби молочної промисловості;

-         хлібобулочні та борошномельно-круп`яні вироби;

-         цукор і кондитерські вироби;

-         плодоовочева продукція;

-         безалкогольні напої, вода;

-         лікерогорілчані вироби;

-         чай, кава, спеції;

-         с/г сировина та інша продукція.

посл 1 посл 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інститут проводить дослідження:

 1)  Фізико-хімічних показників

 • масової частки сухих речовин, вологи, золи;  посл 3
 • масової частки загального жиру;
 • масової частки загального, розчинного, небілкового азоту методом   К’єльдаля;
 • фракційного складу білків методом електрофорезу у поліакриламідному гелі;
 • масової частки моно- та дисахаридів методом високоефективної рідинної хроматографії;
 • масової частки крохмалю, фруктозанів, цукрів;
 • визначення кольоровості та каламутності розчинів;
 • жирнокислотного складу жирової фази харчових продуктів методом газорідинної хроматографії;
 • виявлення транс-ізомерів жирних кислот;
 • аналізування омега3- омега-6 жирних кислот у жировій фазі продукту;
 • визначення стеринового складу жирової фази;
 • визначення натуральності жирів у харчових продуктах та виявлення їх фальсифікацій;
 • визначення вмісту рослинних білків у м’ясних продуктах;
 • масової частки кальцію; фосфору, натрій хлору;
 • масової частки глутамату натрію;
 • масової частки нітратів, нітритів;
 • визначення амінокислотного складу білків (вільні та зв’язані амінокислоти);
 • перевірка наявності рослинних білків методом ПЛР;
 • виявлення наявності ГМО методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у реальному часі;
 • виявлення різних видів м’яса у продуктах харчування методом (ПЛР) у реальному часі;
 • проведення підбору та дизайну праймерів для визначення наявності Lactococcus lactis ssp. lactisL. lactis ssp. cremoris, Penicillium candidum, Geotrіchum candidum; S. thermophilus, L. bulgaricum;
 • проведення підбору та дизайну праймерів за замовленням;
 • визначення глюкоамілазної активності, α-амілазної активності;
 • ідентифікація м’яких та твердих сортів пшениці у борошні та макаронних виробах;
 • виявлення фальсифікацій алкогольних та безалкогольних напоїв, вироблених з тростинного цукру;
 • виявлення фальсифікацій тростинного та бурякового цукру;
 • розчинний білок у сухому молоці

2) Мікробіологічних показників:

 • наявність бактерій групи кишкових паличок (коліформи);
 • кількість та/або наявність E.coli;
 • кількість дріжджів та плісені;
 • кількість молочнокислих мікроорганізмів;
 • кількість біфідобактерій;
 • кількість пропіоновокислих  бактерій;
 • кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів (кМАФАнМ);
 • бактеріофаги молочнокислих бактерій;
 • інгібуючі речовини, у т.ч. антибіотики у молоці і молочній сировині;
 • промислово-шкідливі мікроорганізми (маслянокислі бактерії, психротрофні бактерії, спори термофільних і мезофільних бактерій, протеолітичні та ліполітичні бактерії, солестійкі мікроорганізми).

 Додатково у відділах Інституту надаються інформаційно-консультативні послуги та розроблюється нормативна технічна документація (за окремими замовленнями).

             Звертатись за тел. (044) 517-05-10 або на адресу Інституту