Новини

Визначення хіміко-технологічних показників та проведення технологічного аудиту по верстату бурякоцукрового виробництва

 


 

Оцінювання технологічної якості цукрових буряків і прогнозування основних показників їх переробки:

 • розрахунки прогнозованого значення МБ-фактора,
 • визначення показників технологічної якості цукрових буряків та напівпродуктів цукрового виробництва;

- комплексного хімічного аналізу сировини, напівпродуктів і готової продукції при виробництві цукру, цукропродуктів і натуральних цукрозамінників вуглеводної природи:

 • визначення вмісту загальних цукрів і редукувальних речовин, оксиметилфурфуролу;
 • кольоровості та каламутності розчинів;
 • вмісту вологи та сухих речовин;
 • вмісту золи у цукрі;
 • наявності пластівців у підкислених цукрових розчинах (флок-тест);
 • органолептичних показників цукру;
 • гранулометричного складу цукру;

визначення походження цукру (буряковий/тростинний);

послуги сахар1

послуги сахар2

 

 

  

 

 

 

 

 

визначення швидкості фільтрування напівпродуктів цукрового виробництва під тиском. З метою перевірки фільтраційної здатності фільтрувальної тканини, об’єктивної оцінки навантаження фільтрувальної поверхні, оцінки ефективності дії на фільтраційну здатність напівпродуктів цукрового виробництва тих чи інших хімічних реагентів та флокулянтів.

послуги сахар3

послуги сахар4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання хімічного аналізу:

 • вапнякового каменю на відповідність ДСТУ 1451-96;
 • шару інкрустації осадів з поверхні фільтрувальної тканини;
 • шару інкрустації з поверхні нагріву випарної станції;

- надання рекомендацій щодо встановлення оптимального технологічного режиму за умов використання вапнякового каменю різного хімічного складу;

послуги сахар5

послуги сахар6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення технологічного аудиту з визначення втрат цукру у виробництві;

 • визначення врахованих і неврахованих втрат цукру у технологічному процесі, причин погіршення його якості та виходу;

послуги сахар7

визначення ефективності дії та способів використання хімічних реагентів в процесі виробництва цукру.

Контактна особа:

 Любомир Михайлович Хомічак

Заступник директора з наукової роботи ІПР НААН України,

д.т.н., проф., член-кор. НААН України

телефон для довідок: 517-07-92

(050)331-82-01

(068)760-45-11