Новини

Відділ економічних досліджень

 


 

Послуги які надаються відділом:
 
• Відстеження ринкових тенденцій та інновацій у галузях економіки
• Маркетингові дослідження ринків харчової продукції
• Оцінка розвитку ринкової інфраструктури
• Оцінка достатності споживання харчових продуктів
• Визначення точки беззбитковості діяльності для підприємств та галузей
• Ціновий моніторинг продовольства
• Розробка та супроводження бізнес-планів
• Дослідження конкурентів
• Дослідження попиту на продукцію
• Аналіз кон’юнктури ринку
• Прогнозування попиту та продаж, кон’юнктури ринку
• Прогнозування сценаріїв розвитку та економічних показників підприємств, галузей та ринків
• Використання статистичного аналізу та методів data mining для бізнес-задач та наукових робіт, у тому числі дисертаційних досліджень
• Консультування з питань статистичного аналізу (формування вибірки, регресійний аналіз, кластер ний аналіз, факторний аналіз, дисперсійний аналіз, перевірка статистичних гіпотез тощо) та методів data mining (асоціативні правила, нейронні мережі тощо)
• Використання meta-аналізу для підтвердження достовірності досліджень у галузі фармацевтики, психології та інших сфер діяльності
• Робота з базами даних та big data (великими даними)
• Проведення круглих столів із залученням зацікавлених фахових організацій
• Оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств
• Визначення рівня інвестиційно-інноваційного забезпечення галузей харчової промисловості
• Розробка та впровадження галузевих стратегій та програм
• Вирішення інших актуальних питань в галузі економіки та управління харчової промисловості
 
 
Контактна інформація:
Україна, 02002, г. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4а
тел.: (044) 517-07-97