Семінар присвячений виробництву молочної продукції

     16-17 лютого в Києві відбувся семінар «Виробництво молочної продукції: новітні технології, обладнання, новини законодавства, нормативна база, проблеми якості та безпечності». Організатор семінару – Полтавська державна аграрна академія, координатор – Г.М. Ножечкіна, к.т.н., професор кафедри ТППТ ПДАА. У семінарі приймали участь як представники науково-дослідних установ, так і представники виробничих підприємств та фірм-дистриб’юторів обладнання та тест-систем. Впродовж семінару було представлено такі доповіді:

  • Сучасний стан і перспективи сировинної бази молочної промисловості України (М.А. Мороз, директор Департаменту продовольства Міністерства АПК України)
  • Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (в редакції закону від 22.09.2014 №1602-VII) (О.О. Борейко, заступник начальника управління державного контролю, начальник відділу безпечності харчової продукції Держпродспоживслужби України)Семінар присвячений виробництву молочної продукції
  • І. Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку. ІІ. Вимоги до маркування харчових продуктів. ІІІ. Використання запатентованих в Європейському Союзі назв продуктів. (С.В. Кохан, провідний інженер відділу стандартизації та координації ДП «УкрНДЦ»)
  • Розроблення нових видів молочних продуктів з урахуванням основ нутріціології (А.Є. Подрушняк, заступник директора ДП «Науковий центр превентативної токсикології. Харчової та хімічної безпеки ім. Л.І. Медведя МОЗ»)
  • Реформування національної системи стандартизації. Перехід на європейську модель стандартизації (Л.О. Кузьменко, заступник начальника центру, начальник науково-технічного відділу споживчої експертизи ДП «Укрметртестстандарт»)
  • Мікробіологічні критерії та методи контролю молочної продукції. Роль та важливість лабораторних досліджень (Т.О.Гаркавенко, кандидат ветеринарних наук, завідувач бактеріологічного відділу НДІ лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи)
  • Мембранні процеси у технологіях очистки стічних вод молокопереробних підприємств (Ю.Г. Змієвський. к.т.н., доцент кафедри технологічного обладнання, НУХТ) та інші.

Крім актуальних доповідей та їх жвавого обговорення, семінар також включав дегустацію молочної продукції, представленої підприємствами-учасниками семінару.

Для представників молочної галузі проведення заходів, таких я даний семінар, безперечно, є необхідною умовою налагодження співпраці та підвищення кваліфікації