FOOD RESOURCES 2015. Issue N 4. Economic sciences. Article 04

04. Current issues of the relationship of food industry enterprises with trade in the frames of the food system of Ukraine
 
H. Mykhailenko
Pages: 27-30
 
Abstract
The article deals with current issues of relations between the food industry and trade enterprises. Were identified problems and submitted proposals to the turnover with retail chains, private stores manufacturers, small and midsize businesses within the food system of Ukraine.
 
 
Key words: food system, food industry, the retail outlet networks
 
References
1. Дейнеко Л.В. Національна продовольча система: сутнісні риси та завдання / Л.В. Дейнеко // Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи: II міжнар. наук.-практ. конф., 11 лист. 2014 р., Інститут продовольчих ресурсів НААН: тези доповіді. – К.: ННЦ ІАЕ. – С. 48-51.
2. Крисанов Д.Ф. Інноваційно-інвестиційне забезпечення та конкурентоспроможність переробно-харчового виробництва / Д.Ф. Крисанов // Продовольчі ресурси, серія: Економічні науки. – 2014. – №3. – С. 38-48.
3. Лупенко Ю.О. Формування ємності вітчизняного продовольчого ринку та його наповненість / Ю.О. Лупенко // Продовольчі ресурси : проблеми і перспективи: II міжнар. наук.-практ. конф., 11 лист. 2014 р., Інститут продовольчих ресурсів НААН: тези доповіді. – К.: ННЦ ІАЕ. – С. 17.
4. Нелеп В.М. Оцінка експортних можливостей агропродовольчого комплексу України /В.М. Нелеп // Економіка України. – 2011. – №9. – С. 54-63.
5. Офіційний сайт Державного комітету статистики України – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
6. Офіційний сайт Антимонопольного комітету України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua.
7. Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 роки: проект – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua.
8. Сичевський М.П. / Концептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії України / [Сичевський М.П., Куць О.І., Коваленко О.В. та ін.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 264 с.