Відбувся семінар

семінар 14 березня 1

   14 березня цього року в стінах Інституту продовольчих ресурсів відбувся семінар, присвячений сучасному стану спиртової галузі

З доповідями виступили:

М. П. Сичевський, д.е.н., професор, академік НААН, директор Інституту продовольчих ресурсів НААН;

Г. В. Вергелес, начальник технічного управління Державного підприємства «Укрспирт»;

С.Т. Олійнічук, д-р. т. н., зав. відділом технології продуктів бродіння.

 

 

В семінарі приймали участь близько 60 представників різних підприємств та науково-дослідних установ галузі. Обговорювалися такі питання, як сучасний стан та перспективи розвитку галузі, а також технологічні аспекти виробництва спирту. Зокрема, результати досліджень представив завідуючий відділом технології продуктів бродіння Сергій Тимофійович Олійнічук, який виступив з презентацією на тему «Зброджування сусла підвищеної концентрації». Варто зазначити, що дана доповідь була сприйнята з особливим зацікавленням, оскільки містила практичні рекомендації щодо вирішення важливих проблем. що виникають в процесі промислового виробництва спирту.

семінар 14 березня 2

семінар 14 березня 3