Аспірантура

Інститут продовольчих ресурсів  НААН України оголошує прийом в аспірантуру в 2017 році на денну та вечірню форми навчання  на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями:

- 051 – економіка;

- 181 – харчові технології.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

- заяву на ім`я директора Інституту продовольчих ресурсів НААН;

- особистий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою  за місцем роботи;

- 2 фотокартки 3х4;

- список опублікованих наукових праць і винаходів або реферат з обраної наукової спеціальності;

- медичну довідку про стан здоров`я за формою  № 086/оу;

- копію диплому про закінчення вищого учбового закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра та копію залікової відомості;

- посвідчення  про складання кандидатських іспитів (за наявності);

- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Прийом документів з 17 липня по 11 серпня  2017  року.

Вступні іспити будуть проводитись з 14 серпня 2017 року.

    

 Довідки за тел. 517-2688.