Шановні колеги!

Редакційна колегія збірника наукових праць «Продовольчі ресурси»

планує видання чергового 9-го номера.

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (Наказ МОН України від 04.07.2014р. №793), та економічних наук (Наказ МОН України від 21.12.2015р. №1328).

Запрошуємо науковців і фахівців до співробітництва

з нашим виданням та пропонуємо

опублікувати наукові статті, що приймаються

до 15 жовтня 2017 року.

 Вимоги щодо оформлення та подання наукових статей до збірника

 Правила для авторів