Прийом в аспірантуру в 2019 році


Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України
оголошує прийом в аспірантуру в 2019 році
на очну (вечірню) та заочну форми навчання 
на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями:
051 – економіка; 181 – харчові технології
 
Вступники до аспірантури подають наступні документи:
- заяву на ім’я директора Інституту продовольчих ресурсів НААН;
- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи,
  в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
- 2 фотокартки 3x4;
- список опублікованих наукових праць і винаходів;
  відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.
Прийом документів: з 23 липня по 23 серпня  2019  року.
Вступні іспити будуть проводитись з 27 серпня по 7 вересня 2019 року.
Довідки за телефонами: +38 (044) 517-26-88, +38 (044) 517-09-19.