Склад редакційної колегії збірникa наукових праць «Продовольчі ресурси»

М.П. Сичевський (головний редактор) - академік НААН, д.е.н., професор, Інститут продовольчих ресурсів НААН; 
Л.М. Хомічак – чл.-кор. НААН, д.т.н., професор, Інститут продовольчих ресурсів НААН;
Л.В. Дейнеко – д.е.н., професор, ДП Інститут економіки та прогнозування НАНУ»;
В.І. Дробот – чл.-кор. НААН, д.т.н., професор, Національний університет харчових технологій;
Н.Ф. Кігель – д.т.н., Інститут продовольчих ресурсів НААН;
Ю.О. Лупенко – академік НААН, д.е.н., професор, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН»;
С.Т. Олінійчук – д.т.н., с.н.с., Інститут продовольчих ресурсів НААН;
Ю.Г. Сухенко – д.т.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
К.В. Копилова – д.с.-г.н., с.н.с., Інститут продовольчих ресурсів НААН;
П.Л. Шиян – д.т.н., професор, Національний університет харчових технологій;
О.М. Шпичак – академік НААН, д.е.н., професор, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН»  
А.Е. Юзефович – чл.-кор. НААН, д.е.н., професор, Інститут продовольчих ресурсів НААН;
О.В. Коваленко – д.е.н., с.н.с., Інститут продовольчих ресурсів НААН