ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ В 2020 РОЦІ


Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України оголошує прийом до аспірантури в 2020 році на вечірню форму навчання  на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю
- 181 – харчові технології.
Вступники до аспірантури подають такі документи:
- заяву на ім`я директора Інституту продовольчих ресурсів НААН;
- особистий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою  за місцем роботи;
- 2 фотокартки 3х4;
- список опублікованих наукових праць і винаходів або реферат з обраної наукової спеціальності;
- медичну довідку про стан здоров`я за формою  № 086/оу;
- копію диплому про закінчення вищого учбового закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра та копію залікової відомості;
- посвідчення  про складання кандидатських іспитів (за наявності);
- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності).
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.
Прийом документів з 17 липня по 11 серпня  2020  року.
Вступні іспити будуть проводитись з 14 серпня 2020 року.
    
 
Довідки за тел. + 38 044 517-26-88