Освітньо-наукова діяльність

 
ПОСТАНОВА КМУ від 23 березня 2016 р. № 261
Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)
 
ПОСТАНОВА КМУ від 6 березня 2019 р. № 167
Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії
 
ПОСТАНОВА КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 979
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167
 
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
Про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії в Інституті продовольчих ресурсів НААН
 
Наказ МОН України від 12 січня 2017 р. № 40
«Про затвердження вимог до оформлення дисертації»