Про збірник наукових праць "Продовольчі ресурси"

АРХІВ НОМЕРІВ

2019 Food Resources 13 Cover halfУ збірнику розглядаються актуальні теоретичні й практичні проблеми розвитку харчової промисловості України і перероблення сільськогосподарської сировини в умовах ринкових перетворень; досліджуються та узагальнюються соціально-економічні, структурні, інноваційно-технологічні й екологічні аспекти діяльності харчової промисловості, її галузей і підгалузей в Україні та світі; пропонуються заходи щодо підвищення ефективності й конкурентоспроможності, вдосконалення науково-технічного і фінансового забезпечення розвитку харчової та переробної промисловості на вітчизняному й світовому ринках.
Збірник призначений для наукових працівників, спеціалістів, представників державних органів управління економікою.
Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: з технічних та економічних наук (наказ Мінінстерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409).
Засновник: Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.
Рік заснування – 2013.
Періодичність – 2 рази на рік.
Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ №19800-9600Р від 29.03.2013.
ISSN 2616-7204 print, ISSN 2616-809Х online.