Про збірник наукових праць "Продовольчі ресурси"

АРХІВ НОМЕРІВ

2019 Food Resources 13 Cover half

Матеріали збірника наукових праць «Продовольчі ресурси» присвячено розв’язанню актуальних теоретичних і практичних проблем розвитку харчової промисловості і перероблення сільськогосподарської сировини в умовах ринкових перетворень. У статтях українських і зарубіжних науковців досліджуються та узагальнюються соціально-економічні, структурні, інноваційно-технологічні й екологічні аспекти діяльності харчової промисловості, пропонуються заходи щодо підвищення ефективності й конкурентоспроможності харчових виробництв, вдосконалення науково-технічного і фінансового забезпечення розвитку харчової та переробної промисловості в Україні та за кордоном.

Збірник призначений для науковців, фахівців, представників профільних закладів освіти, всіх зацікавлених осіб.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: з технічних та економічних наук (спеціальності – 051, 162, 181,  наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 зі змінами від 20.06.2023 № 768).

Засновник: Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.

Рік заснування – 2013.

Періодичність – 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ №19800-9600Р від 29.03.2013.

         ISSN 2616-7204 друкований варіант, ISSN 2616-809Х online - публікація