Склад редакційної колегії збірникa наукових праць «Продовольчі ресурси»


Ібатуллін Ільдус Ібатуллович (головний редактор)
д.с.-г.н., професор, академік НААН, Інститут продовольчих ресурсів НААН
Хомічак Любомир Михайлович (заступник головного редактора)
д.т.н., професор, член-кореспондент НААН, Інститут продовольчих ресурсів НААН
Вербицький Сергій Борисович (відповідальний редактор)
к.т.н., Інститут продовольчих ресурсів НААН
Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна
д.т.н., професорка, Національний університет біоресурсів та природокористування України
Даниленко Світлана Григорівна
д.т.н., с.н.с, Інститут продовольчих ресурсів НААН
Калетнік Григорій Миколайович
д.е.н., професор, академік НААН, Вінницький національний аграрний університет
Кваша Сергій Миколайович
д.е.н., професор, академік НААН, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ковбаса Володимир Миколайович
д.т.н., професор, Національний університет харчових технологій
Лупенко Юрій Олексійович
д.е.н., професор, академік НААН, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН»
Поліщук Галина Євгеніївна
д.т.н., професорка, Національний університет харчових технологій
Романчук Ірина Олегівна
д.т.н., с.н.с., Інститут продовольчих ресурсів НААН
Сичевський Микола Петрович
д.е.н., професор, академік НААН, Інститут продовольчих ресурсів НААН
Sabovics Martins
Dr.sc.ing, Латвійський університет сільського господарства