Склад редакційної колегії збірникa наукових праць «Продовольчі ресурси»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Інституту продовольчих ресурсів НААН

Протокол № 5 від 12.06.2023 р.

Склад редакційної колегії збірника наукових праць «Продовольчі ресурси»

Хомічак Любомир Михайлович (головний редактор),          

д.т.н., професор, член-кореспондент НААН,

Інститут продовольчих ресурсів НААН

Сичевський Микола Петрович (науковий редактор),

д.е.н., професор, академік НААН,

Національна академія аграрних наук України

Вербицький Сергій Борисович (відповідальний редактор),          

к.т.н., Інститут продовольчих ресурсів НААН

Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна,

д.т.н., професорка,

Національний університет біоресурсів та природокористування України

Бісько Ніна Анатоліївна

д.б.н., професорка,

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Даниленко Світлана Григорівна,

д.т.н., с.н.с,

Інститут продовольчих ресурсів НААН

Дейнеко Людмила Вікторівна

д.е.н., професорка,    

Інститут економіки та прогнозування НАН України

Діброва Анатолій Дмитрович

д.е.н., професор,        

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Калетнік Григорій Миколайович,

д.е.н., професор, академік НААН,

Вінницький національний аграрний університет

Кваша Сергій Миколайович,

д.е.н., професор,         академік НААН,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Коваленко Ольга Володимирівна

д.е.н., с.н.с.,

Інститут продовольчих ресурсів НААН

Ковбаса Володимир Миколайович,

д.т.н., професор,

Національний університет харчових технологій

Копилова Катерина В’ячеславівна

д.с.-г.н., с.н.с.,

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця

Кропивко Максим Михайлович

д.е.н., с.н.с.,

Національна академія аграрних наук України

Кузнєцова Інга Вадимирівна

д.с.-г.н., с.н.с.,

Інститут продовольчих ресурсів НААН

Лузан Юрій Якович

д.е.н., професор, академік НААН,

Інститут продовольчих ресурсів НААН

Лупенко Юрій Олексійович,

д.е.н., професор, академік НААН,

ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Маринченко Лоліта Вікторівна

к.б.н., доцентка,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Науменко Оксана Василівна,

д.т.н., с.н.с,

Інститут продовольчих ресурсів НААН

Олійнічук Сергій Тимофійович

д.т.н., с.н.с,

Інститут продовольчих ресурсів НААН

Павлов Олександр Іванович

д.е.н., професор,

Одеський національний технологічний університет

Поліщук Галина Євгеніївна,

д.т.н., професорка,

Національний університет харчових технологій

Романчук Ірина Олегівна,

д.т.н., с.н.с.,

Інститут продовольчих ресурсів НААН

Sabovics Martins (Латвія),

Dr.sc.ing,

Латвійський університет наук про життя та технологій