Склад редакційної колегії збірникa наукових праць «Продовольчі ресурси»


Сичевський Микола Петрович (головний редактор),          
д.е.н., професор, академік НААН, Інститут продовольчих ресурсів НААН
Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна,
д.т.н., професорка, Національний університет біоресурсів та природокористування України
Калетнік Григорій Миколайович,
д.е.н., професор, академік НААН, Вінницький національний аграрний університет
Кваша Сергій Миколайович,
д.е.н., професор, академік НААН, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ковбаса Володимир Миколайович,
д.т.н., професор, Національний університет харчових технологій
Лупенко Юрій Олексійович,
д.е.н., професор, академік НААН, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН»
Поліщук Галина Євгеніївна,
д.т.н., професорка, Національний університет харчових технологій
Романчук Ірина Олегівна,
д.т.н., с.н.с., Інститут продовольчих ресурсів НААН
Sabovics Martins (Латвія),
Dr.sc.ing, Латвійський університет сільського господарства
Сухенко Владислав Юрійович,
д.т.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України