Склад спеціалізованої вченої ради К 26.378.01

 

 1. Олійнічук Сергій Тимофійович – д.т.н., с.н.с., завідувач відділом технології продуктів бродіння Інституту продовольчих ресурсів НААН, спеціальність 03.00.20 – голова;
 2. Данілова Катерина Олегівна – к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу технології продуктів бродіння Інституту продовольчих ресурсів НААН, спеціальність 05.18.05 – учений секретар;
 3. Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна – д.т.н., професор, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування, спеціальність 03.00.20;
 4. Григоренко Наталія Олександрівна – к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник  лабораторії цукру і цукровмісних продуктівІнституту продовольчих ресурсів НААН, спеціальність 05.18.05;
 5. Єжов Валерій Микитович – д.т.н., професор, завідувач лабораторії квітково-декоративних і лікарських культур Інституту садівництва НААН, спеціальність 03.00.20;
 6. Кігель Наталія Федорівна – д.т.н., головний науковий співробітник відділу біотехнологіїІнституту продовольчих ресурсів НААН, спеціальність 03.00.20;
 7. Левандовський Леонід Вікторович – д.т.н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету,  спеціальність 05.18.05;
 8. Маринченко Лоліта Вікторівна – к.т.н., с.н.с., доцент кафедри біоінформатики факультету біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20;
 9. Мелетьєв Анатолій Євгенович д.т.н., професор, головний науковий співробітник відділу технології продуктів бродіння Інституту продовольчих ресурсів НААН, спеціальність 05.18.05;
 10. Решетняк Людмила Расулівна – к.т.н., доцент кафедри біотехнології Національного авіаційного університету, спеціальність 03.00.20;
 11. Романчук Ірина Олегівна - д.т.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН, спеціальність 03.00.20;
 12. Хомічак Любомир Михайлович – д.т.н., професор, член-кореспондент НААН, завідувач відділом технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів Інституту продовольчих ресурсів НААН, спеціальність 05.18.05;
 13. Чернявська Людмила Іванівна – д.т.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії цукровмісних продуктів та інгредієнтів Інституту продовольчих ресурсів НААН, спеціальність 05.18.05