09 лютого 2017 року відбулось засідання Ради молодих вчених

09 лютого 2017 року було проведено чергове засідання Ради молодих вчених. Засідання було присвячено наукометричним базам даних та шляхам розвитку наукового потенціалу молодих вчених з використанням сучасних інформаційних технологій. Також було представлено звіт з конференції «BertebosConference 2016: Additivesandenzymesinfood», Фалькенберг, Швеція, що була присвячена використанню харчових добавок та ферментів, а також актуальним проблемам харчового законодавства. З доповідями виступала Олійніченко Оксана В., заступник голови ради молодих вчених Інституту продовольчих ресурсів НААН.

 

 

Журнали бази SCOPUS в сфері харчових технологій з вільним доступом 

та без плати за публікацію

Назва Сфера Посилання на правила для авторів SNIP SJR

Agricultural and Food Science

Фінляндія

- агроекономіка

- провольчі ресурси – первинна продукція

- Садівництво

http://journal.fi/afs/about/submissions

0,959 0,682

The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati

Румунія

- харчові технології

- безпека харчової продукції

- контроль виробництва

- харчова біотехнологія

- управління в сфері громадського харчування та туризму

http://www.ann.ugal.ro/tpa/Instructions%20for%20authors.htm

0,309 0,153

Carpathian Journal of Food Science and Technology

Румунія

- хімія харчової продукції

- переробка

- здоров’я, харчування

- токсикологія

- безпека харчування

- аналіз харчових продуктів

- політика, маркетинг, захист споживача

- упаковка

http://chimie-biologie.ubm.ro/carpathian_journal/manuscript_submission.html

0,758 0,207

The Emirates Journal of Food and Agriculture

ОАЕ

- продукти харчування

- аграрні науки

http://www.ejfa.me/?sec=gfa

0,772 0,401

Food Science and Technology

Испания

- переробка та технологія харчових продуктів

- безпека харчової продукції

- харчова біотехнологія

- хімічні, фізичні, сенсорні властивості харчових продуктів

https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/food-science-and-technology-international#submission-guidelines

0,566 0,340

Food Technology and Biotechnology

Хорватия

- біохімія

- мікробіологія

- біотехнологія

- харчові технології

- аналіз інгредієнтів харчової продукції

http://www.ftb.com.hr/index.php/info-for-authors

0,748 0,570

Journal of Excipients and Food Chemicals

США

- Інгредієнти для харчової та фармацевтичної промисловості

https://jefc.scholasticahq.com/for-authors

                      $10

0,360 0,347

 

Наукометричні бази даних

1

Найбільша в світі єдина реферативна база даних і науко метрична платформа, що була створена в 2004 р. Наукометричний апарат бази даних забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості. Scopus надає гіперпосилання на повні тексти матеріалів. База даних доступна за умов підписки через веб-інтерфейс.

Журнали що індексуються

Інструмент дозволяє базовий пошук за автором без передплати Scopus

Імпакт-фактор за індексом SNIP

2 Реферативна наукометрична база даних наукових публікацій проекту WebofKnowledge компанії ThomsonReuters. Наукометричнийаппарат платформи забезпечує відстеження показників цитованості публікацій з ретроспективою до 1900 р. Одним з ключових концептів наукометричного апарату платформи є імпакт-фактор (індекс впливовості) наукового видання.
3 Система об'єктивного оцінювання і порівняння провідних світових науково-дослідних журналів шляхом складання статистики їх цитування та кількості публікацій практично за всіма галузями природничих, соціальних та прикладних наук. JCR аналізує понад 7600 журналів за 220 дисциплінами, які публікуються 3300 видавництвами по всьому світу та допомагає виявити найбільш впливові видання в окремій галузі науки. JCR має два видання: JCR ScienceEdition та JCR SocialSciencesEdition.
 4 IndexCopernicus (IC) являє собою онлайновунаукометричну базу даних з внесеної користувачем інформації, в тому числі наукових установ, друкованих видань і проектів, створена в 1999 році в Польщі. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ.  Система дозволяє архівувати і багатовимірно аналізувати досягнення вчених.
 5 База даних наукових журналів. Тематика універсальна. Більш 3600 найменувань, включаючи повні тексти з більш ніж 2700 журналів, відрецензованих науковою громадськістю. Хронологічний обхват з 1975 року по теперішній час. База даних щодня оновлюється.
 6 База даних універсального змісту, що забезпечує доступ до бібліографічних посиланнях, рефератів і повних текстів на публікації з наукових та науково-популярних журналів, починаючи з 1975году по теперішній час. Включає також повні тексти книг (164 найменування), переважно довідників, близько 100 000 біографій, офіційні документи, колекцію фотографій, карт, прапорів. Щодня оновлюється.

 

 

 

 

7

База даних надає вичерпну індексацію, що охоплює широкий спектр міждисциплінарних галузей на основі широкого масиву в науково-технічних журналах. Акустика; Повітроплавання; Прикладна математика; Атмосферні науки; Хімічне машинобудування; Цивільне будівництво; Зв'язок та інформаційні технології; Інженерні та біомедичні матеріали; Енергетичні ресурси та наукові-дослідження; Моделювання експлуатаційних умов; Геологія; Промислове проектування; Морські технології; Машинобудування; Металургія; Гірниче машинобудування; Нейронні мережі; Ядерна техніка; Океанографія; Оптичні і нейронні обчислення; Фізика; Робототехніка; Космічна Наука; Транспорт; Поводження З Відходами
8 Сайт показника рівня цитованості наукових журналів більше 230 країн світу на базі інформаційної системи Scopus (Elsevier BV). Показники можуть бути використані для оцінки і аналізу наукових областей. Ресурс доступний вільно.
 9 Вільно доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в репозиторіях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених.