ПОВІДОМЛЕННЯ


Роз’яснення ТК 140 “Молоко, м’ясо та продукти їх переробки” 

з питання розроблення технічних умов на продукцію в зв’язку зі скасуванням міждержавних стандартів ГОСТ, розроблених до 1992 року 

Згідно з Законом України «Про стандартизацію» (стаття 16, пункт 1) підприємства, установи та організації мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати та виконувати роботи із стандартизації, зокрема: розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасовувати стандарти, кодекси усталеної практики, технічні умови і зміни до них, установлювати процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування. 

Тому, у разі скасування міждержавних стандартів ГОСТ на харчову продукцію, яку виготовляло підприємство, воно має право розробити та застосовувати у роботі свій власний документ, наприклад, технічні умови на ту харчову продукцію, випуск якої раніше було нормовано стандартами ГОСТ – за умови, що показники якості продукції будуть не гіршими, ніж у відповідному ГОСТ, який скасовано.