Склад Вченої ради Інституту продовольчих ресурсів НААН

(Наказ Інституту продовольчих ресурсів НААН №245 від 19 червня 2020 року)
 
СИЧЕВСЬКИЙ Микола Петрович,
д.е.н., академік НААН, директор Інституту – голова ради
РОМАНЧУК Ірина Олегівна,
к.т.н, с.н.с. заступнця директора з наукової роботи – заступниця голови ради
ШЕЙКО Таміла Володимирівна,
к.т.н., завідуюча відділом координації наукових досліджень та підготовки наукових кадрів – секретарка ради
БЄЛА Наталія Іванівна,
головний фахівець відділу хлібопекарного та борошномельного-круп’яного виробництва, голова профспілки
БОДНАРЧУК Оксана Василівна,
к.т.н., с.н.с., завідуюча відділом аналітичних досліджень та якості харчової продукції
ВЕРБИЦЬКИЙ Сергій Борисович,
к.т.н., заступник завідуючої відділом інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології
ВОЙЦЕХІВСЬКА Любов Іустимівна,
к.т.н., завідуюча відділом технології м’ясних продуктів
ГРУШЕЦЬКИЙ Роман Іванович,
д.т.н., завідуючий Відділом технологій продуктів бродіння
ДАНИЛЕНКО Світлана Григорівна,
д.т.н., с.н.с., завідуюча відділом біотехнології
ДАНЧЕНКО Людмила Дмитрівна
головний бухгалтер 
КОВАЛЕНКО Ольга Володимирівна,
д.е.н, с.н.с, завідуюча відділом економічних досліджень та інноваційного провайдингу
КОПИЛОВА Катерина В’ячеславівна,
д.с.-г.н., завідуюча Відділом інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології
КУЦЬ Олександр Іванович,
к.е.н, заступник директора з наукової та інноваційної діяльності
ЛУЗАН Юрій Якович,
д.е.н., член-кореспондент НААН, радник дирекції
НАУМЕНКО Оксана Василівна,
к.т.н., с.н.с., завідуюча відділом хлібопекарного та борошномельного-круп’яного виробництва
ОЛІЙНІЧУК Сергій Тимофійович,
д.т.н, с.н.с, гол.н.с. відділу технології продуктів бродіння
ОРЛЮК Юрій Тимофійович,
к.т.н, завідуючий відділом масло- та сироробства
САБЛУК Петро Трохимович,
д.е.н., академік НААН, академік-секретар Відділення аграрної економіки і продовольства НААН
ХОМІЧАК Любомир Михайлович,
д.т.н., член-кор. НААН, завідуючий відділом технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів
ЮРЧЕНКО Наталія Станіславівна,
н.с. відділу координації наукових досліджень та підготовки наукових кадрів, голова Ради молодих вчених