Склад Вченої ради Інституту продовольчих ресурсів НААН

Склад Вченої ради Інституту продовольчих ресурсів НААН
(Наказ Інституту продовольчих ресурсів НААН №89 від 19 квітня 2019 року)
СИЧЕВСЬКИЙ Микола Петрович,
д.е.н., академік НААН, директор Інституту продовольчих ресурсів НААН – голова ради
РОМАНЧУК Ірина Олегівна,
к.т.н, с.н.с. заступник директора з наукової роботи – учений секретар – заступник голови ради
КОПИЛОВА Катерина В’ячеславівна,
д.с.-г.н., заступник директора з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення – заступник голови ради
БОКОВА Світлана Леонідівна,
к.е.н., доцент, завідувач відділу координації наукових досліджень та підготовки наукових кадрів – секретар ради
БЄЛА Наталія Іванівна,
головний фахівець відділу хлібопекарного та борошномельного-круп’яного виробництва, голова профспілки
БОДНАРЧУК Оксана Василівна,
к.т.н., с.н.с., завідувач відділу аналітичних досліджень та якості харчової продукції
ВЕРБИЦЬКИЙ Сергій Борисович,
к.т.н., заступник завідувача відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології
ВОЙЦЕХІВСЬКА Любов Іустимівна,
к.т.н., завідувач відділу технології м’ясних продуктів
ДАНИЛЕНКО Світлана Григорівна,
д.т.н., с.н.с., завідувач відділу біотехнології
ДАНЧЕНКО Людмила Дмитрівна
головний бухгалтер.
КОВАЛЕНКО Ольга Володимирівна,
д.е.н, с.н.с, завідувач відділу економічних досліджень та інноваційного провайдингу
КУЦЬ Олександр Іванович,
к.е.н, заступник директора з наукової та інноваційної діяльності
ЛУЗАН Юрій Якович,
д.е.н., член-кореспондент НААН, радник дирекції
МАЙБОРОДА Юрій Васильович,
к.т.н., завідувач відділу масло- та сироробства
НАУМЕНКО Оксана Василівна,
к.т.н., с.н.с., завідувач відділу хлібопекарного та борошномельного-круп’яного виробництва
ОЛІЙНІЧУК Сергій Тимофійович,
д.т.н, с.н.с, гол.н.с. відділу технології продуктів бродіння
ОРЛЮК Юрій Тимофійович,
к.т.н, пров.н.с. відділу масло- та сироробства
САБЛУК Петро Трохимович,
д.е.н., академік НААН, академік-секретар Відділення аграрної економіки і продовольства НААН
ХОМІЧАК Любомир Михайлович,
д.т.н., член-кор. НААН, завідувач відділу технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів
ШУЛЬГА Василь Іванович,
заступник директора з виробничої та господарської діяльності.
ЮРЧЕНКО Наталія Станіславівна,
н.с. відділу координації наукових досліджень та підготовки наукових кадрів, голова Ради молодих вчених