Фахові видання

 


 

Збірник наукових праць «Продовольчі ресурси» випускається двічі на рік (червень та грудень).

У збірнику розглядаються актуальні теоретичні й практичні проблеми розвитку харчової промисловості України і перероблення сільськогосподарської сировини в умовах ринкових перетворень. Досліджуються та узагальнюються соціально-економічні, структурні, інноваційно-технологічні й екологічні аспекти діяльності промисловості, її галузей і підгалузей в Україні та окремих регіонах. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності й конкурентоспроможності, вдосконалення науково-технічного і фінансового забезпечення розвитку харчової та переробної промисловості на вітчизняному й світовому ринках.

Матеріали науково-виробничого збірника друкуються в авторській редакції.

Збірник здійснює редакційна колегія:

М.П. Сичевський, академік НААН України, д-р екон. наук, професор; 

Л.М. Хомічак, чл.-кор. НААН України, д-р техн. наук, професор;

Л.В. Дейнеко, д-р екон. наук, професор;

В.І. Дробот, чл.-кор. НААН України, д-р техн. наук, професор;

Н.Ф. Кігель, д-р техн. наук;

Ю.О. Лупенко, академік НААН України, д‑р екон. наук, професор;

С.Т. Олінійчук, д-р техн. наук, с.н.с.;

Ю.Г. Сухенко, д-р техн. наук, професор;

К.В. Копилова, д-р с.-г. наук, с.н.с.;

П.Л. Шиян, д-р техн. наук, професор;

       О.М. Шпичак, академік НААН України, д-р екон. наук, професор;  

       А.Е. Юзефович, чл.-кор. НААН України, д-р екон. наук, професор;

       О.В. Коваленко, д-р екон. наук, с.н.с.

 

Ознайомитися з вимогами