Науково-технічна конференція «Практичні аспекти цукробурякового виробництва. Сезон 2020/21рр»

2021.05.181
    18-19 травня 2021 р. у м. Ірпінь відбулася  Науково-технічна конференція «Практичні аспекти цукробурякового виробництва. Сезон 2020/21рр».
    У конференції приймали участь представники від НПЦ цукробурякового виробництва,  Інституту продовольчих ресурсів НААН, ІПДО НУХТ, цукрових заводів та компаній які надають послуги цукровим заводам.
   Відкривав конференцію та приймав участь з доповіддю «Способи досягнення оптимальних результатів на окремих стадіях отримання цукру з буряків»  Хомічак Любомир Михайлович, д.т.н., проф., член - кореспондент НААН, заступник директора з науково-організаційної роботи ІПР НААН.
    Також у заході активну участь взяли інші представники Інституту продовольчих ресурсів НААН:
Чернявська Людмила Іванівна, д.т.н.,
Доповідь - Експрес-методи визначення кондуктометричної золи у цукрових буряках та продуктах їх переробки з ціллю оцінки якості та прогнозування технологічних показників при переробці
Ткаченко Сергій Володимирович - к.т.н., старший науковий співробітник відділу Технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів.
Доповідь - Компоненти інкрустацій випарних апаратів та основні фактори, що впливають на їх утворення.

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

Круглий стіл «Виробництво інноваційних харчових продуктів з вдосконаленими споживчими якостями»

Співробітники Інституту прийняли онлайн-участь у круглому столі з обговорення сфери смарт-спеціалізації Київської області «Виробництво інноваційних харчових продуктів з вдосконаленими споживчими якостями (функціональна їжа)» у галузі «Виробництво м’яса та м’ясних продуктів» 27 квітня 2021 року.

Участь у заході прийняли:

Войцехівська Любов Устимівна – кандидат технічних наук, завідувач відділу технології м’ясних продуктів Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України з доповіддю на тему: «Розроблення технології виробництва м’ясних функціональних продуктів з високими споживчими характеристиками».

Вербицький Сергій Борисович - кандидат технічних наук, заступник завідувача відділом інформаційного забезпечення, стандартизації та метрологіїІнституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, відп. секретар ТК 140 "Молоко, м'ясо та продукти їх переробки" з доповіддю на тему:

«Продукти з м’яса птиці. Технології та нормативне регулювання».

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

Захист дисертації Коваль Ольги Олександрівни на тему «Розробка інноваційної технології біоетанолу з продуктів переробки цукрових буряків»

Коваль2

12 травня 2021 р. відбувся захист дисертаційної роботи Коваль Ольги Олександрівни, науковий співробітник відділу технології продуктів бродіння Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України на тему «Розробка інноваційної технології біоетанолу з продуктів переробки цукрових буряків» за спеціальністю 05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння. Науковий керівник: Олійнічук Сергій Тимофійович, доктор технічних наук, с.н.с., завідувач відділом технології продуктів бродіння Інституту продовольчих ресурсів НААН. Офіційні опоненти: Левандовський Леонід Вікторович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства, Київський національний торговельно-економічний університет МОН України; Процан Наталія Вікторівна, кандидат технічних наук, завідувач відділу технології продуктів бродіння і мікробного синтезу, ДНУ «Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів».

На автореферат дисертаційної роботи надійшло 13 позитивних відгуків від наукової спільноти України та підприємств спиртової галузі.

За рішенням спеціалізованої вченої ради К 26.378.01 Коваль О.О. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.

Відеозапис захисту
Аудіозапис захисту

 

Line Kerivnictvo

Захист дисертації Моісеєвої Людмили Олексіївни на тему «Розроблення технології низьколактозного кисломолочного продукту»

        Моісеєва 111 травня 2021 р. відбувся захист дисертаційної роботи Моісеєвої Людмили Олексіївни, наукового співробітнику відділу молочних продуктів та дитячого харчування Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України на тему «Розроблення технології низьколактозного кисломолочного продукту» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковий керівник: Романчук Ірина Олегівна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи - вчений секретар, Інститут продовольчих ресурсів НААН. Офіційні опоненти: Рижкова Таїсія Миколаївна, доктор технічних наук, професор кафедри технології переробки і стандартизації продукції тваринництва, Харківська державна зооветеринарна академія МОН України; Сторож Людмила Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри харчової біотехнології і хімії, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України.

На автореферат дисертаційної роботи надійшло 14 позитивних відгуків від наукової спільноти України та молочних підприємств.

За рішенням спеціалізованої вченої ради К 26.378.01 Моісеєвій Л.О. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.

 
Відеозапис захисту
Аудіозапис захисту

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

Захист дисертації Потемської Оксани Іванівни на тему «Розробка біотехнологій багатокомпонентних заквашувальних препаратів для виробництва кисломолочних продуктів»

Потемська 111 травня 2021 р. відбувся захист дисертаційної роботи Потемської Оксани Іванівни, старшого наукового співробітнику відділу біотехнології Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України на тему «Розробка біотехнологій багатокомпонентних заквашувальних препаратів для виробництва кисломолочних продуктів» за  спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковий керівник: Даниленко Світлана Григорівна, доктор технічних наук, с.н.с., завідувач відділом біотехнології Інституту продовольчих ресурсів НААН. Офіційні опоненти: Стабніков Віктор Петрович, доктор технічних наук, професор кафедри біотехнології та мікробіології, Національний університет харчових технологій МОН України; Савченко Олександр Аркадійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології м`ясних, рибних та морепродуктів, Національний університет біоресурсів і  природокористування України.

На автореферат дисертаційної роботи надійшло 14 позитивних відгуків від наукової спільноти України та молочних підприємств.

       За рішенням спеціалізованої вченої ради К 26.378.01 Потемській О.І. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.

 
Відеозапис захисту
Аудіозапис захисту

 

Line Kerivnictvo

Хлібопекарський бізнес 2021

IMG b44c303a3672c83cbfe107883fd563cb V

Співробітники Інституту прийняли участь у роботі щорічної конференції «Хлібопекарський бізнес 2021»18 лютого в Києві, під час якої розглядалися світові тенденції, а також сучасні технології виробництва і упаковки хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів.
Організатор заходу – компанія «Марко Пак». Генеральні спонсори – компанії «ІТАК» і «Зееландія». Офіційні партнери – Всеукраїнська асоціація пекарів і ГС «Борошномели України».
Цьогорічна програма конференції складалася із двох основних сесій.
В рамках першої із них – «Ринок, технології виробництва і упаковки хліба і борошняних кондитерських виробів» – свої доповіді представили компанії «ІТАК», «Зееландія», «Хлібпром», «4 Стихії», «УкрОлія», Peshcherin Food Processing, «РОДАЛС» і «ВентаЛаб».В ході другої сесії, що мала назву «Ринок, особливості виробництва і упаковки борошна», виступили компанії «Базис», «Бюлер Україна» і «Штерн Інгредієнтс Україна», а також представники ГС «Борошномели України», Одеської національної академії харчових технологій і Консорціуму «Якості торговельних мереж».
В рамках конференції відбувся круглий стіл «Проблеми підготовки кадрів для хлібопекарської галузі» (модератор – Богдан Єгоров, ректор ОНАХТ), в роботі якого приймали участь Хомічак Л.М., д.т.н., професор, член-кореспондент НААН, заступник директора науково-організаційної роботи ІПР, Науменко О.В., д.т.н., зав.відділом технологій хліба та біотрансформації зернових продуктів ІПР; Богдан Г.С., заступник директора Державного дослідного підприємства ІПР.
За підсумками проведеної роботи досягнуто згоду щодо спільної співпраці,  розпочато роботу над підписанням Меморандуму про співпрацю між Інститутом продовольчих ресурсів НААН України та Всеукраїнською асоціацією пекарів (ВАП). 

Line Kerivnictvo

Загальні збори Відділення аграрної економіки і продовольства НААН

2021.01.28 Загальні збори Відділення Звіт з ПНД28 січня відбулись Загальні збори Відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України, на яких розглядались основні результати виконання науково-дослідних робіт із програм наукових досліджень НААН у 2016-2020 роках.
Директор Інституту продовольчих ресурсів д.е.н., проф., академік НААН Сичевський Микола Петрович представив основні результати виконання науково-дослідних робіт за програмою наукових досліджень НААН № 42 «Біотрансформація сільськогосподарської сировини в продукти харчового і технічного призначення в процесі формування національної продовольчої системи» («Харчова і переробна промисловість») у 2020 році.
Рецензенти: головний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ «Інститут аграрної економіки», д.е.н., проф., академік НААН Шпичак Олександр Михайлович; декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН, д.т.н., проф. Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна; завідувач кафедри технології хлібопекарських та кондитерських виробів Національного університету харчових технологій МОН України, д.т.н., проф. Ковбаса Володимир Миколайович. Експерт: заступник академіка-секретаря відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України, Хареба Володимир Васильович
Доповідь викликала жваве обговорення, в цілому звіт був сприйнятий схвально.

Line Kerivnictvo

Щиро вітаємо з високою оцінкою багаторічної праці!

2020.12.16 Премія НААН СичевськомуПрезидія Національної академії аграрних наук України постановою від 16 грудня 2020 року (протокол № 18) затвердила результати конкурсу наукових праць і монографії, поданих на здобуття премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці» 2019 року.
За монографію «Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку держави» премію присуджено директору Інституту продовольчих ресурсів НААН, доктору економічних наук, професору Сичевському Миколі Петровичу.
Щиро вітаємо з високою оцінкою багаторічної праці!

Line Kerivnictvo