Засідання Президії НААН «Хлібопекарська галузь України: проблеми та перспективи розвитку»

2018.02.14 Президія Хліб Снимок
14 лютого 2018 року відбулось засідання Президії Національної академії аграрних наук України, однією з основних тем якого було питання хлібопекарської галузі України.

Доповідь «Хлібопекарська промисловість України: проблеми та перспективи розвитку» була представлена директором Інституту продовольчих ресурсів, академіком НААН Сичевським М.П.

Президія постановила:

Роботу Інституту продовольчих ресурсів НААН щодо наукового обґрунтування розвитку хлібопекарської промисловості України визнати задовільною;

Відділенню аграрної економіки і продовольства та Інституту продовольчих ресурсів НААН розробити програму заходів, спрямованих на вирішення проблем розвитку хлібопекарської промисловості, для надання і Мінагрополітики України (до 01.06.2018);

Інституту продовольчих ресурсів:

- забезпечити створення штамів «чистих» культур вітчизняного виробництва та сировинних заквасок на основі молочнокислих бактерій (до 01.11.2018);

- розробити рецептури нових сортів хліба та активізувати роботу зі створення вітчизняних технологій виробництва безглютенових хлібобулочних виробів і розширення асортименту виробів функціонального призначення (до 01.09.2018);

- надати пропозиції щодо створення на базі Інституту продовольчих ресурсів НААН референс-лабораторії з визначення якості хлібобулочних виробів (до 01.04.2018).

Line Kerivnictvo

Семінар “Мені потрібен Scopus”

Scopus06 лютого 2018 року представники Інституту продовольчих ресурсів НААН – заступник директора з наукової та інноваційної діяльності Копилова К.В.старший науковий співробітник відділу координації наукових досліджень Кос Т.В. та науковий співробітник відділу інформаційного   забезпечення,   стандартизації   та   метрології Вербова О.В. взяли участь у семінарі Мені потрібен Scopus”, організованому президією НААН за підтримки науково-виробничого підприємства «Технологічний центр».

Семінар був присвячений особливостям роботи з міжнародною бібліографічною та реферативною науково-дослідною базою даних Scopus, особливостям підготовки та подання статей для публікації в престижних індексованих виданнях світу, вимогам для публікацій статей в журналах провідних видавництв світу, роботі з міжнародними рейтингами та науково-метричними показниками учених та журналів, українському законодавству в цій сфері.

Line Kerivnictvo

Бюро Відділення аграрної економіки і продовольства НААН

25 січня 2018 року в Президії Національної академії аграрних наук України на засіданні бюро Відділення аграрної економіки і продовольства НААН обговорювались питання хлібопекарської галузі України.

Доповідь «Хлібопекарська промисловість України: проблеми та перспективи розвитку» представив заступник директора Інституту продовольчих ресурсів НААН з наукової роботи, член-кореспондент НААН Хомічак Л.М. Співдоповідачем виступив генеральний директор – голова ради об’єднання «Укрхлібпром» Васильченко О.М.

Бюро відділення постановило:

- роботу Інституту продовольчих ресурсів НААН щодо наукового обґрунтування розвитку хлібопекарської промисловості України визнати задовільною;

- Відділенню аграрної  економіки і продовольства та Інституту продовольчих ресурсів до 01.10.2018 розробити програму заходів, спрямованих на вирішення проблем розвитку хлібопекарської промисловості;

- Інституту продовольчих ресурсів продовжувати активні дослідження зі  створення штамів «чистих» культур вітчизняного виробництва та сировинних заквасок на основі молочнокислих бактерій; зосередити дослідження на розробленні рецептур нових сортів хліба, активізувати роботу по створенню вітчизняних технологій виробництва безглютенових хлібобулочних виробів та розширенню асортименту виробів функціонального призначення; надати пропозиції щодо створення на базі Інституту продовольчих ресурсів НААН референс-лабораторії по визначенню якості хлібобулочних виробів.

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

Відділення аграрної економіки і продовольства НААН

19 січня 2018 року в Президії Національної академії аграрних наук України відбулися Загальні збори Відділення аграрної економіки і продовольства НААН.

З доповіддю про основні результати виконання 2017 року науково-дослідних робіт за програмою наукових досліджень НААН №42 «Біотрансформація сільськогосподарської сировини в продукти харчового і технічного призначення в процесі формування національної продовольчої системи» (харчова і переробна промисловість) виступив керівник ПНД 42, директор Інституту продовольчих ресурсів НААН, академік НААН Сичевський М.П.

Загальні збори постановили: звіт затвердити; результати науково-дослідних робіт за 2017 рік з ПНД 42 визнати задовільними; керівнику ПНД 42 протягом 2018 року забезпечити виконання ряду перспективних завдань; вирішити питання щодо апробації розроблених інститутом технологій і обладнання на підприємствах харчової галузі.

 Снимок 3333

 

Line Kerivnictvo

Засідання Вченої ради Інституту продовольчих ресурсів НААН

10 січня 2018 року відбулось засідання Вченої ради Інституту продовольчих ресурсів НААН, на якому були прийняті наступні рішення:

Схвалений в цілому звіт про виконання Інститутом продовольчих ресурсів програми наукових досліджень НААН №42 "Біотрансформація сільськогосподарської сировини в продукти харчового і технічного призначення в процесі формування національної продовольчої системи" за 2017 рік (доповідач заступник директора з наукової роботи Хомічак Л.М.). З урахуванням зауважень рекомендовано доопрацювати для представлення на засіданні Відділення аграрної економіки і продовольства НААН.

Заслуханий звіт про виконання підрозділами Інституту в 2017 році плану надходження коштів до спецфонду та доведений план надходження коштів на 2018 рік (доповідач головний бухгалтер Данченко Л.Д.).

Представлена для заслуховування на засіданні Президії НААН доповідь "Хлібопекарська галузь України: проблеми та перспективи розвитку" (доповідач завідувач відділу хлібопекарного та борошно-круп’яного виробництва Васильченко О.М.).

Рекомендовані до друку видання Інституту продовольчих ресурсів: Збірник наукових праць «Продовольчі ресурси» № 9, Анотований звіт за 2017 рік про виконання ПНД НААН на 2016-2020 роки № 42 "Біотрансформація сільськогосподарської сировини в продукти харчового і технічного призначення в процесі формування національної продовольчої системи", Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний розвиток харчової індустрії" 14 грудня 2017 року (доповідач заступник директора з наукової та інноваційної роботи Копилова К.В.). 

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток харчової індустрії»

PC14071814  грудня 2017 року в Інституті продовольчих ресурсів  НААН відбулась V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток харчової індустрії», присвячена актуальним питанням розвитку харчової та переробної промисловості України.

Головуючий – академік НААН, директор Інституту продовольчих ресурсів Сичевський М.П. у своєму виступі зупинився на ролі харчової промисловості в системі продовольчої безпеки держави, її основних проблемах та основних напрямах наукового супроводу галузі.

Віце-президент НААН, академік Гладій М.В. наголосив на надзвичайній актуальності питань, пов’язаних з якістю та безпечністю продуктів харчування, необхідності переоснащення науково-дослідних лабораторій НААН.

Академік-секретар  Відділення  аграрної  економіки  та  продовольства, академік  НААН,  Герой  України  Саблук П.Т. особливу увагу приділив збільшенню доданої вартості в процесі виробництва продовольчих товарів та розвитку сільських територій.

Академік-секретар Відділення рослинництва, академік НААН Роїк М.В. звернув увагу присутніх на необхідність співпраці науки і виробництва у форматі наукових парків.

Академік НААН, президент Вінницького аграрного університету Калетнік Г.М. наголосив на необхідності більш тісної співпраці науковців та освітян, навівши позитивний приклад такої співпраці в рамках Всеукраїнського науково-навчального консорціуму, який очолює.

У роботі конференції активну участь взяли представники Мінагрополітики, науково-дослідних установ НААН, вищих навчальних закладів України, українських та зарубіжних підприємств–переробників сільськогосподарської продукції, громадських організацій.

Більше фото

 

Line Kerivnictvo

Актуальні питання виробництва та розвитку дитячого харчування в Україні

IMG 20171213 111459

     12 грудня представники Інституту продовольчих ресурсів НААН – старший науковий співробітник відділу координації наукових досліджень Кос Т.В. та старший науковий співробітник відділу молочних продуктів та продуктів дитячого харчування Мінорова А.В. – взяли участь у нараді «Актуальні питання виробництва та розвитку дитячого харчування в Україні», організованій Національною асоціацією виробників дитячого харчування, молочноконсервної та сокової продукції «Укрконсервмолоко».

   На нараді за участі представників Мінагрополітики, науково-дослідних установ та підприємств галузі були обговорені питання законодавства України у харчовій сфері, переходу на європейську модель стандартизації, якості та безпечності дитячого харчування; презентовані досягнення підприємств галузі.

     Ряд важливих рішень, прийнятих на нараді, стосувались контролю за сировиною та вимог до операторів ринку харчових продуктів.  

Line Kerivnictvo