Фаховий семінар, проведений Відділом технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів

IMG 2160 1              19 жовтня 2021 року відбувся фаховий семінар, проведений Відділом технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів згідно теми дисертаційного дослідження «Оптимізація технології виробництва сушених харчових продуктів високої споживчої якості» Ярмолюк Марії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» та спеціальності 181 «Харчові технології».

Під час фахового семінару було обговорено основні положення дисертаційної роботи, актуальність теми дисертації, наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів досліджень та їх впровадження. Здобувач доповіла про основні результати дисертаційної роботи, їй було поставлено ряд запитань, на які було надано обґрунтовані відповіді та пояснення.

Завершилося обговорення дисертаційної роботи виступом наукового керівника д.с-г.н., с.н.с. Кузнєцової І.В. про виконання індивідуального плану досліджень та оцінку виконання дисертаційної роботи здобувачем.

Рецензенти: Науменко О.В. д.т.н., с.н.с., Данілова К.О. к.т.н., с.н.с. дали об’єктивну оцінку роботі та висловили зауваження та побажання. Фаховий семінар завершився голосуванням та одноголосним ухваленням наступного рішення: дисертація здобувача ступеня доктора філософії Ярмолюк М.А. рекомендується для подання до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді.

Line Kerivnictvo

Фаховий семінар

Висоцька фаховий семінар

19 жовтня 2021 року відбувся фаховий семінар, проведений Відділом технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів на тему дисертаційного дослідження згідно теми «Технологічні особливості крохмалю в борошні пшеничному» Висоцької Світлани Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» та спеціальності 181 «Харчові технології»).

В ході семінару було обговорено основні положення дисертації,актуальність теми, наукову новизну та практичне значення роботи. Здобувач доповіла про основні результати дисертації. Їй було поставлено ряд запитань, на які було надано обґрунтовані відповіді та пояснення.Завершилося обговорення виступом наукового керівника Кузнєцової І.В. д.с-г.н., с.н.с. про виконання індивідуального плану досліджень та оцінку виконання дисертаційної роботи здобувачем.

Рецензенти:Науменко О.В. д.т.н., с.н.с., Данілова К.О. к.т.н., с.н.с. дали об’єктивну оцінку роботі та висловили особисті зауваження та побажання. Фаховий семінар завершився голосуванням та одноголосним ухваленням наступного рішення: дисертація здобувача ступеня доктора філософіїВисоцької С.І. рекомендується для подання до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді.

Line Kerivnictvo

Конференція «Роль хлібобулочних виробів в аспекті здорового харчування»

фото з конф. 230 вересня 2021 р. співробітники відділу технологій хліба та біотрансформації зернових продуктів ІПР приймали участь у роботі конференції «Роль хлібобулочних виробів в аспекті здорового харчування», організовану Всеукраїнською асоціацією пекарів за підтримки компанії «Київхліб». В рамках конференції виступили представники широкого кола як виробничників, так і науковців: компаній Всеукраїнської асоціації пекарів, Асоціації дієтологів України, науковці Одеської національної академії харчових технологій, Національного університету харчових технологій, Національного університету біоресурсів та природокористування тощо. В кулуарах конференції завідуючою відділом д.т.н. Науменко О.В., н.співробітником Гетьман І.А. в дружньому спілкуванні з учасниками були проведені переговори щодо популяризації науково-практичного досвіду фахівців інституту, окреслені напрямки до взаємовигідного співробітництва.

Line Kerivnictvo

Міжнародна науково-практична конференція «Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації. Стан та перспективи»

1 29 вересня 2021 р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації. Стан та перспективи», організована Національним університетом харчових технологій за участі Інституту продовольчих ресурсів НААН. Конференція стала важливим форумом, де науковці, співробітники та студенти профільних закладів освіти, виробничник та інші зацікавлені фахівці висловилися щодо актуального стану харчування дітей у світі та в Україні, запропонували свої варіанти розв’язання проблем його організації, випуску спеціалізованих харчових продуктів, призначених для дітей різних вікових груп, а також законодавчого та іншого нормативного забезпечення цього сектору харчової промисловості. На конференції виступала виконувач обов’язків директора Інституту продовольчих ресурсів НААН д.т.н. І.О. Романчук. В її доповіді «Актуальні питання наукового забезпечення вітчизняних технологій дитячого харчування» було охарактеризовано роль і значення інноваційних технологій виробництва харчових продуктів для дітей, зокрема профільні наукові дослідження ІПР НААН у цій царині, наявні здобутки тощо.

 

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

Засідання Ради молодих вчених 23 вересня 2021 р.

2021.09.23 засідання ради молодих учених

           23 вересня відбулось засідання Ради молодих вчених, на якому було прийнято до Ради шість нових членів - Пацеру Наталю, Бабко Діану, Оніщенко Аллу, Огородник Ганну, Гончар Єлизавету та Недорізанюк Ліану. Сподіваємось на  активну наукову, винахідницьку та творчу діяльність нових членів Ради. Також було обговорено заходи до Дня харчовика. Заплановано відвідати 24 Міжнародну виставку продуктів харчування та напоїв WorldFood Ukraine, яка відбудеться 2-4 листопада 2021 року.

Line Kerivnictvo

Запрошення до публікації у збірнику наукових праць «Продовольчі ресурси» Т10 №17

Шановні колеги!

Інститут продовольчих ресурсів НААН є засновником та видавцем збірника наукових праць «Продовольчі ресурси», який з 2013 р. виходить двічі на рік у друкованому та електронному вигляді з 2013 (свідоцтво про державну реєстрацію видання – серія КВ №19800-9600Р від 29.03.2013).

Спільними зусиллями редакційної колегії та науковців забезпечується високий рівень публікацій, що дозволило збірнику знайти гідне місце серед профільних наукових видань, набути авторитету серед науковців агропромислового комплексу. Підтвердженням тому є успішна перереєстрація збірника Міністерством освіти і науки України та включення видання до категорії Б Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН від 17.03.2020 № 409), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (технічні та економічні науки).

Запрошуємо науковців і фахівців до співпраці з нашим науковим фаховим виданням щодо експериментальних, оглядових і методичних статей з питань наукового забезпечення розвитку харчової промисловості, біотехнології, зберігання та переробки продукції рослинництва і тваринництва, економіки агропромислового комплексу тощо.

Матеріали для публікації у черговому №17 Збірника (українською, англійською або російською мовами) приймаються до 17 жовтня 2021 року.

Докладну інформацію щодо оформлення та порядку подання наукових статей для публікації у Збірнику наукових праць «Продовольчі ресурси» можна отримати на сайті Інституту продовольчих ресурсів НААН http://iprkyiv.com (вкладення «Наші видання», «Продовольчі ресурси», «FoodResources») та за телефоном +38 044 517 0655.

Line Kerivnictvo

Десята міжнародна спеціалізована науково-практична конференція «Тренди lean-виробництва та пакування харчових продуктів»

Інститут продовольчих ресурсів НААН, разом Національним університетом харчових технологій та ТОВ «АККО Інтернешнл» виступив співорганізатором Десятої міжнародною спеціалізованої науково-практичної конференції «Тренди lean-виробництва та пакування харчових продуктів» у рамках Міжнародних спеціалізованих виставок «Inprodmash & Upakovka 2021» 16 вересня 2021 р. Як і у попередні роки, основною темою представлених на конференції виступів і доповідей було ресурсоощадні технології виробництва та пакування харчових. Від імені Інституту продовольчих ресурсів НААН, як співорганізатора заходу, присутніх привітав Л.М. Хомічак, д.т.н., проф., чл.-кор. НААН, заступник директора ІПР НААН з науково-організаційної роботи. Також Л.М. Хомічак виступив з доповіддю «Наукове обґрунтування розвитку біотехнологій у харчовій промисловості», у який торкнувся багатьох актуальних проблем здорового харчування, а також можливості та доцільності застосування біотехнологічних методів для розв’язання зазначених проблем. Доповідь проф. Л.М. Хомічака викликала жвавий інтерес присутніх на конференції представників бізнесу, профільних закладів освіти та наукових установ. Також від ІПР НААН на конференції було представлено доповіді «Determinationfeaturesofthestoragecapacityofperishablemeatproducts» («Особливості визначення здатності швидкопсувних м’ясних продуктів до зберігання») та «Нетрадиційні технології виробництва та пакування паштетів на м’ясній основі», які стосувалися впровадження ресурсоощадних технологій та ресурсозбереження у м’ясній промисловості.

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи м’ясопереробки»

11У рамках Міжнародних спеціалізованих виставок «Inprodmash & Upakovka 2021» 15 вересня 2021 р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи м’ясопереробки» (Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі). Організаторами заходу були Національний університет харчових технологій і журнал «М’ясний бізнес». Співорганізатором конференції були Інститут продовольчих ресурсів НААН та ТОВ «АККО Інтернешнл». У конференції взяли участь численні представники м’ясопереробних підприємств України, фахових закладів вищої освіти НУХТ і НУБіП, а також інших підприємств та організацій, що працюють в інтересах м’ясної та м’ясопереробної промисловості. Одним з базових питань організаторами було визначено проблеми нормативного забезпечення галузі сучасними стандартами на м’ясо, м’ясні продукти, а також на визначання їхніх характеристик, важливих у сенсі харчової безпечності та споживчої якості. Із зазначеного питання виступили С.В. Кохан, пров. інженер науково-дослідного сектору стандартизації НДІ стандартизації ДП «УкрНДНЦ» та С.Б. Вербицький, к.т.н., заст. зав. відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології ІПР НААН. Зазначене питання викликало інтерес присутніх і стало предметом жвавого обговорення. Погляди та підходи ІПР НААН та Технічного комітету стандартизації 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки», функції секретаріату якого виконує наша наукова установа, до питання удосконалення стандартизації у м’ясному сектору було викладено С.Б. Вербицьким у доповіді «Націоналні стандарти щодо м’ясних продуктів: досягнення та актуальні проблеми»

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo