Захист дисертації Висоцької Світлани Іванівни на тему «Технологічні особливості модифікації крохмалю в борошні пшеничному»

2021.12.21 Висоцька21 грудня 2021 року відбувся захист дисертаційної роботи Висоцької Світлани Іванівни, молодшого наукового співробітника відділу аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України на тему «Технологічні особливості модифікації крохмалю в борошні пшеничному» з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

Науковий керівник: Кузнєцова Інга Вадимирівна, доктор сільськогосподарських наук, с.н.с., заступниця завідувача відділом технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів Інституту продовольчих ресурсів НААН.

Офіційні опоненти: Пєтрова Жанна Олександрівна, доктор технічних наук, с.н.с. головний наукововий співробітник Відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях Інституту технічної теплофізики НАН України; Бондар Микола Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Національного університету харчових технологій.

На анотацію надійшло 3 позитивних відгуків від наукової спільноти України.

За рішенням спеціалізованої вченої ради ДФ 26.378.002 Висоцькій С.І. присуджено науковий ступінь доктора філософії.

 
           Анотація

Line Kerivnictvo

Захист дисертації Ярмолюк Марії Андріївни на тему «Оптимізація технології виробництва сушених харчових продуктів високої споживчої якості»

2021 Ярмолюк     21 грудня 2021 року відбувся захист дисертаційної роботи Ярмолюк Марії Андріївни, молодшого наукового співробітника відділу цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України на тему «Оптимізація технології виробництва сушених харчових продуктів високої споживчої якості» з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

      Науковий керівник: Кузнєцова Інга Вадимирівна, доктор сільськогосподарських наук, с.н.с., заступниця завідувача відділом технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів Інституту продовольчих ресурсів НААН. 

    Офіційні опоненти: Грабовська Олена В’ячеславівна, доктор технічних наук, професор, професорка кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету; Пазюк Вадим Михайлович, д.т.н., доцент, провідний науковий співробітник відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях Інституту технічної теплофізики НАН України.

     На анотацію надійшло 3 позитивних відгуки від наукової спільноти України.
     
За рішенням спеціалізованої вченої ради ДФ 26.378.003 Ярмолюк М.А. присуджено науковий ступінь доктора філософії.

 

Line Kerivnictvo

Партнерський обмін для ефективної, ресурсозберігаючої, сталої та конкурентоспроможної аграрної та продовольчої промисловості в Україні – внески Двосторонньої коопераційної програми Федерального міністерства продовольства і сільського господарства у 2021 р

2021.12.02 ПартУ рамках щорічного заходу Двосторонньої коопераційної програми Федерального міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини, який відбувся 2 грудня 2021 року, відповідальним партнерам програми з боку Уряду, Парламенту та місцевих адміністрацій, представникам аграрного бізнесу та громадянського суспільства, наукових установ та засобів масової інформації були представлені звіти про результати роботи проектів у 2021 році, а також огляд запланованих завдань на наступний рік. Зокрема, розглядалися питання розвитку агроторгівлі, виробництва органічної продукції, професійної освіти та інші.

       На запрошення проекту «Німецько-український агрополітичний діалог» у заході взяв участь Олександр Куць, завідувач відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології  Інституту продовольчих ресурсів НААН України. 

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

The international conference "Strategy for the Development of Sugars and Natural Sweeteners"

ємблема           The international conference "Strategy for the Development of Sugars and Natural Sweeteners" will be held on December 15-16,2021in Kyiv, Ukraine.
The conference will explore and discuss recent advances and innovations inthe development of sugars and natural sweeteners. This conference is an event for the participation of researchers, academicians, Ph.D. Scholars, PG students, innovators, scientists, industry practitioners to discuss current research and future aspects of sugar and natural sweeteners. This conference will be a good platform to share research and experience.
Submission of abstract invited based on the following thrust areas:
-       Different types of sugars (beet, cane, palm, etc.), their properties, and features of the application
-       Innovative technologies for different types of sugars obtaining
-       Sugar and glucose-fructose syrups, honey, and features of use
-       Other natural sweeteners (stevioside, erythritol, allulose, trеhalose, etc.)
-       Raw materials for sweet substances and prebiotics (sorghum, Jerusalem artichoke, chicory, yacon, burdock, stevia, lippia, monk fruit, etc.)
-       Sugar syrups incl. invert for beekeeping
-       Natural sweeteners in food and health products
-       Non-food use of sugar and sugar-containing raw materials (including bioethanol and fossil raw materials for greening the chemical industry)
So, with this view, we take this opportunity to invite you, your colleagues, and your friends to participate by sending research abstracts and case studies based on their original research work.
The e-collection of Conference Proceedings will be posted on December 15, 2021.
Proceeding of selected abstracts (article) shall be published in the Book of Proceedings.
The form of participation is correspondence (due to the Сovid-19 epidemic).
A Webinar for all participants will be organized within the conference.
E-certificates and conference materials will be provided to all participants. Paper submission deadline December 7, 2021.
If you have any question, please do not hesitate to contact us:

Line Kerivnictvo

Міжнародна конференція «Стратегія розвитку цукру та натуральних підсолоджувачів»

ємблема

      Запрошуємо вас на міжнародну конференцію «Стратегіярозвитку цукру та натуральних підсолоджувачів», що відбудеться 15-16 грудня 2021 року в Києві, Україна.
       Наконференції будуть обговорюватися останні досягнення та інновації у розробці цукру та натуральних підсолоджувачів. Ця конференція є заходом для участі дослідників, академіків, студентів, новаторів, науковців і практиків галузі, щоб обговорити поточні дослідження та майбутні аспекти цукру та природних підсолоджувачів. Ця конференція стане платформою для обміну дослідженнями та досвідом.
Ми користуємося цією можливістю, щоб запросити вас, ваших колег і друзів взяти участь, надіславши тези дослідницьких досліджень та тематичні дослідження, що базуються на оригінальній дослідницькій роботі.
Електронний збірник матеріалів конференції буде розміщено 15 грудня 2021 року. Збірник тез (статей) оприлюднюється в Збірнику праць.
Форма участі – заочна (у зв’язку з епідемією Covid-19). В рамках конференції буде організовано вебінар для всіх учасників.
Усім учасникам будуть надані електронні сертифікати та матеріали конференції.
Кінцевий термін подання документів 7 грудня 2021 року. Участь в конференції безкоштовна.
             ВИМОГИ

Line Kerivnictvo

Стратегічна сесія з питань створення інноваційного Кластеру функціональної їжі у сфері смарт-спеціалізації Київської області «Виробництво інноваційних харчових продуктів з вдосконаленими споживними якостями (функціональна їжа)»

20211125 10151125 листопада 2021 року відбулася Стратегічна сесія з питань створення інноваційного Кластеру функціональної їжі у сфері смарт-спеціалізації Київської області «Виробництво інноваційних харчових продуктів з вдосконаленими споживними якостями (функціональна їжа)», організована Департаментом економіки та цифровізації Київської обласної державної адміністрації.
Ініціатива створення інноваційного кластеру функціональної їжі (робоча назва) обговорювалася за участі представників підприємств-виробників харчових продуктів, підприємств суміжних галузей в ланцюгу доданої вартості, наукових установ, закладів освіти, експертної спільноти, структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, територіальних громад Київщини, громадських організацій.
           Інститут продовольчих ресурсів НААН України на заході представив Олександр Куць, завідувач відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології, який висловив зацікавленість у розширенні співпраці інституту з потенційними учасниками інноваційного Кластеру функціональної їжі, зокрема, на основі розробок та об’єктів інтелектуальної власності інституту, поінформував учасників сесії про інноваційні харчові продукти, що вже виробляються у співпраці з підприємствами харчової промисловості.

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

Участь Інституту продовольчих ресурсів НААН у Національному форумі «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології»

Форум 1Заступник завідувача відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології к.т.н. Вербицький С.Б. 24 листопада 2021 р. взяв участь у Другій пленарній сесії «Екологічно дружні технологічні рішення для місцевих громад щодо поводження з відходами» Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології». Учасників Другій пленарній сесії привітав Голова підкомітету з питань охорони і раціонального використання водних ресурсів та державного моніторингу навколишнього природного середовища Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Прощук Е.П. Представник Інституту продовольчих ресурсів НААН представив доповідь «Сучасний стан та техніко-технологічні особливості утилізації м’ясокісткових відходів агропромислового виробництва», яка з цікавістю була сприйнята учасниками форуму. Зокрема, Голова Всеукраїнської екологічної ліги, яка організувала Національний форум, Тимочко Т.В. у своєму коментарі відзначила важливість висвітлених у доповіді питань поводження з відходами тваринництва та м’ясопереробки.

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

Відкрита лекція «Застосування нанотехнологій у харчовій промисловості»

1ййСпівробітники Інституту продовольчих ресурсів НААН України прослухали відкриту лекцію «Застосування нанотехнологій у харчовій промисловості», яку прочитав професор факультету харчових технологій Політехнічного університету Валенсії EdgarPerezEsteve.
Після закінчення лекції професор PerezEsteveвідповів на численні запитання. Зокрема надав відповіді на питання співробітників відділу технологій хліба та біотрансформації зернових продуктів Науменко О.В., Гончар Є.Р.  "які у доповідача є напрацювання  в сфері нанотехнологій, щодо захисту від бактеріофагової інфекції при виробництві йогуртів?"
Всі присутні відзначили що лекція була цікавою та змістовною.

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo