Захист дисертації Моісеєвої Людмили Олексіївни на тему «Розроблення технології низьколактозного кисломолочного продукту»

        Моісеєва 111 травня 2021 р. відбувся захист дисертаційної роботи Моісеєвої Людмили Олексіївни, наукового співробітнику відділу молочних продуктів та дитячого харчування Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України на тему «Розроблення технології низьколактозного кисломолочного продукту» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковий керівник: Романчук Ірина Олегівна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи - вчений секретар, Інститут продовольчих ресурсів НААН. Офіційні опоненти: Рижкова Таїсія Миколаївна, доктор технічних наук, професор кафедри технології переробки і стандартизації продукції тваринництва, Харківська державна зооветеринарна академія МОН України; Сторож Людмила Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри харчової біотехнології і хімії, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України.

На автореферат дисертаційної роботи надійшло 14 позитивних відгуків від наукової спільноти України та молочних підприємств.

За рішенням спеціалізованої вченої ради К 26.378.01 Моісеєвій Л.О. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.

 
Відеозапис захисту
Аудіозапис захисту

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

Захист дисертації Потемської Оксани Іванівни на тему «Розробка біотехнологій багатокомпонентних заквашувальних препаратів для виробництва кисломолочних продуктів»

Потемська 111 травня 2021 р. відбувся захист дисертаційної роботи Потемської Оксани Іванівни, старшого наукового співробітнику відділу біотехнології Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України на тему «Розробка біотехнологій багатокомпонентних заквашувальних препаратів для виробництва кисломолочних продуктів» за  спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковий керівник: Даниленко Світлана Григорівна, доктор технічних наук, с.н.с., завідувач відділом біотехнології Інституту продовольчих ресурсів НААН. Офіційні опоненти: Стабніков Віктор Петрович, доктор технічних наук, професор кафедри біотехнології та мікробіології, Національний університет харчових технологій МОН України; Савченко Олександр Аркадійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології м`ясних, рибних та морепродуктів, Національний університет біоресурсів і  природокористування України.

На автореферат дисертаційної роботи надійшло 14 позитивних відгуків від наукової спільноти України та молочних підприємств.

       За рішенням спеціалізованої вченої ради К 26.378.01 Потемській О.І. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.

 
Відеозапис захисту
Аудіозапис захисту

 

Line Kerivnictvo

Хлібопекарський бізнес 2021

IMG b44c303a3672c83cbfe107883fd563cb V

Співробітники Інституту прийняли участь у роботі щорічної конференції «Хлібопекарський бізнес 2021»18 лютого в Києві, під час якої розглядалися світові тенденції, а також сучасні технології виробництва і упаковки хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів.
Організатор заходу – компанія «Марко Пак». Генеральні спонсори – компанії «ІТАК» і «Зееландія». Офіційні партнери – Всеукраїнська асоціація пекарів і ГС «Борошномели України».
Цьогорічна програма конференції складалася із двох основних сесій.
В рамках першої із них – «Ринок, технології виробництва і упаковки хліба і борошняних кондитерських виробів» – свої доповіді представили компанії «ІТАК», «Зееландія», «Хлібпром», «4 Стихії», «УкрОлія», Peshcherin Food Processing, «РОДАЛС» і «ВентаЛаб».В ході другої сесії, що мала назву «Ринок, особливості виробництва і упаковки борошна», виступили компанії «Базис», «Бюлер Україна» і «Штерн Інгредієнтс Україна», а також представники ГС «Борошномели України», Одеської національної академії харчових технологій і Консорціуму «Якості торговельних мереж».
В рамках конференції відбувся круглий стіл «Проблеми підготовки кадрів для хлібопекарської галузі» (модератор – Богдан Єгоров, ректор ОНАХТ), в роботі якого приймали участь Хомічак Л.М., д.т.н., професор, член-кореспондент НААН, заступник директора науково-організаційної роботи ІПР, Науменко О.В., д.т.н., зав.відділом технологій хліба та біотрансформації зернових продуктів ІПР; Богдан Г.С., заступник директора Державного дослідного підприємства ІПР.
За підсумками проведеної роботи досягнуто згоду щодо спільної співпраці,  розпочато роботу над підписанням Меморандуму про співпрацю між Інститутом продовольчих ресурсів НААН України та Всеукраїнською асоціацією пекарів (ВАП). 

Line Kerivnictvo

Загальні збори Відділення аграрної економіки і продовольства НААН

2021.01.28 Загальні збори Відділення Звіт з ПНД28 січня відбулись Загальні збори Відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України, на яких розглядались основні результати виконання науково-дослідних робіт із програм наукових досліджень НААН у 2016-2020 роках.
Директор Інституту продовольчих ресурсів д.е.н., проф., академік НААН Сичевський Микола Петрович представив основні результати виконання науково-дослідних робіт за програмою наукових досліджень НААН № 42 «Біотрансформація сільськогосподарської сировини в продукти харчового і технічного призначення в процесі формування національної продовольчої системи» («Харчова і переробна промисловість») у 2020 році.
Рецензенти: головний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ «Інститут аграрної економіки», д.е.н., проф., академік НААН Шпичак Олександр Михайлович; декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН, д.т.н., проф. Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна; завідувач кафедри технології хлібопекарських та кондитерських виробів Національного університету харчових технологій МОН України, д.т.н., проф. Ковбаса Володимир Миколайович. Експерт: заступник академіка-секретаря відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України, Хареба Володимир Васильович
Доповідь викликала жваве обговорення, в цілому звіт був сприйнятий схвально.

Line Kerivnictvo

Щиро вітаємо з високою оцінкою багаторічної праці!

2020.12.16 Премія НААН СичевськомуПрезидія Національної академії аграрних наук України постановою від 16 грудня 2020 року (протокол № 18) затвердила результати конкурсу наукових праць і монографії, поданих на здобуття премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці» 2019 року.
За монографію «Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку держави» премію присуджено директору Інституту продовольчих ресурсів НААН, доктору економічних наук, професору Сичевському Миколі Петровичу.
Щиро вітаємо з високою оцінкою багаторічної праці!

Line Kerivnictvo

Захист дисертації Ніколаєнка Миколи Станіславовича на тему: «Наукові засади розроблення інтегрованої системи управління якістю та безпечністю м’ясних напівфабрикатів»

2020.12.22 Захист Ніколаєнко 2222На засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.378.001 відбувся прилюдний захист дисертації Ніколаєнка Миколи Станіславовича на тему: «Наукові засади розроблення інтегрованої системи управління якістю та безпечністю м’ясних напівфабрикатів», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» та спеціальності 181 «Харчові технології».
 
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України.
Голова ради – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Даниленко Світлана Григорівна, завідувач відділу біотехнології Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.
Рецензент – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Науменко Оксана Василівна, завідувач відділу хлібопекарного та борошномельно-круп’яного виробництва Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.
Рецензент – кандидат технічних наук Вербицький Сергій Борисович, заступник завідувача відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.
Опонент – доктор технічних наук, професор Пасічний Василь Миколайович, завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України.
Опонент – доктор технічних наук, доцент Голуб Наталія Борисівна, професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України.
 

Line Kerivnictvo

XXVIII Тиждень науки, Майкопський державний технологічний університет

2020.11.26 Конференція МайкопЗаступник завідувача відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології Інституту продовольчих ресурсів НААН, к.т.н. С.Б. Вербицький взяв участь у VI Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Наука, освіта та інновації для АПК: стан, проблеми та перспективи», яка проходила у Майкопському державному технологічному університеті 26 листопада 2010 року в рамках роботи секції «Високоефективні технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, що забезпечують експортний потенціал».
Тема досліджень, виконуваних Інститутом продовольчих ресурсів НААН, зацікавила колег-харчовиків, в зв’язку з чим С.Б. Вербицький 2 грудня 2020 року взяв участь у zoom-конференції в рамках XXVIII Тижня науки Майкопського державного технологічного університету. Доповідь «Біоупаковка хлібобулочних і кондитерських виробів: застосування та нормативне регулювання» була з цікавістю сприйнята учасниками, С.Б. Вербицький відповів на численні запитання стосовно технічних і нормативних аспектів пакування харчових продуктів в Україні.

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

2020.11.25 КМР 222225 листопада в Інституті продовольчих ресурсів на засіданні координаційно-методичної ради був розглянутий, схвалений та затверджений звіт про хід виконання наукових досліджень за завданнями програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук №42 «Біотрансформація сільськогосподарської сировини в продукти харчового і технічного призначення в процесі формування національної продовольчої системи» (Харчова і переробна промисловість) за друге півріччя 2020 року. Основним доповідачем була заступниця директора з наукової роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН Романчук І. О.
Крім того учасники обговорили пропозиції щодо складу та затвердження плану роботи координаційно-методичної ради на 2021 рік.

Line Kerivnictvo