Відділення аграрної економіки і продовольства НААН

19 січня 2018 року в Президії Національної академії аграрних наук України відбулися Загальні збори Відділення аграрної економіки і продовольства НААН.

З доповіддю про основні результати виконання 2017 року науково-дослідних робіт за програмою наукових досліджень НААН №42 «Біотрансформація сільськогосподарської сировини в продукти харчового і технічного призначення в процесі формування національної продовольчої системи» (харчова і переробна промисловість) виступив керівник ПНД 42, директор Інституту продовольчих ресурсів НААН, академік НААН Сичевський М.П.

Загальні збори постановили: звіт затвердити; результати науково-дослідних робіт за 2017 рік з ПНД 42 визнати задовільними; керівнику ПНД 42 протягом 2018 року забезпечити виконання ряду перспективних завдань; вирішити питання щодо апробації розроблених інститутом технологій і обладнання на підприємствах харчової галузі.

 Снимок 3333

 

Line Kerivnictvo

Засідання Вченої ради Інституту продовольчих ресурсів НААН

10 січня 2018 року відбулось засідання Вченої ради Інституту продовольчих ресурсів НААН, на якому були прийняті наступні рішення:

Схвалений в цілому звіт про виконання Інститутом продовольчих ресурсів програми наукових досліджень НААН №42 "Біотрансформація сільськогосподарської сировини в продукти харчового і технічного призначення в процесі формування національної продовольчої системи" за 2017 рік (доповідач заступник директора з наукової роботи Хомічак Л.М.). З урахуванням зауважень рекомендовано доопрацювати для представлення на засіданні Відділення аграрної економіки і продовольства НААН.

Заслуханий звіт про виконання підрозділами Інституту в 2017 році плану надходження коштів до спецфонду та доведений план надходження коштів на 2018 рік (доповідач головний бухгалтер Данченко Л.Д.).

Представлена для заслуховування на засіданні Президії НААН доповідь "Хлібопекарська галузь України: проблеми та перспективи розвитку" (доповідач завідувач відділу хлібопекарного та борошно-круп’яного виробництва Васильченко О.М.).

Рекомендовані до друку видання Інституту продовольчих ресурсів: Збірник наукових праць «Продовольчі ресурси» № 9, Анотований звіт за 2017 рік про виконання ПНД НААН на 2016-2020 роки № 42 "Біотрансформація сільськогосподарської сировини в продукти харчового і технічного призначення в процесі формування національної продовольчої системи", Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний розвиток харчової індустрії" 14 грудня 2017 року (доповідач заступник директора з наукової та інноваційної роботи Копилова К.В.). 

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток харчової індустрії»

PC14071814  грудня 2017 року в Інституті продовольчих ресурсів  НААН відбулась V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток харчової індустрії», присвячена актуальним питанням розвитку харчової та переробної промисловості України.

Головуючий – академік НААН, директор Інституту продовольчих ресурсів Сичевський М.П. у своєму виступі зупинився на ролі харчової промисловості в системі продовольчої безпеки держави, її основних проблемах та основних напрямах наукового супроводу галузі.

Віце-президент НААН, академік Гладій М.В. наголосив на надзвичайній актуальності питань, пов’язаних з якістю та безпечністю продуктів харчування, необхідності переоснащення науково-дослідних лабораторій НААН.

Академік-секретар  Відділення  аграрної  економіки  та  продовольства, академік  НААН,  Герой  України  Саблук П.Т. особливу увагу приділив збільшенню доданої вартості в процесі виробництва продовольчих товарів та розвитку сільських територій.

Академік-секретар Відділення рослинництва, академік НААН Роїк М.В. звернув увагу присутніх на необхідність співпраці науки і виробництва у форматі наукових парків.

Академік НААН, президент Вінницького аграрного університету Калетнік Г.М. наголосив на необхідності більш тісної співпраці науковців та освітян, навівши позитивний приклад такої співпраці в рамках Всеукраїнського науково-навчального консорціуму, який очолює.

У роботі конференції активну участь взяли представники Мінагрополітики, науково-дослідних установ НААН, вищих навчальних закладів України, українських та зарубіжних підприємств–переробників сільськогосподарської продукції, громадських організацій.

Більше фото

 

Line Kerivnictvo

Актуальні питання виробництва та розвитку дитячого харчування в Україні

IMG 20171213 111459

     12 грудня представники Інституту продовольчих ресурсів НААН – старший науковий співробітник відділу координації наукових досліджень Кос Т.В. та старший науковий співробітник відділу молочних продуктів та продуктів дитячого харчування Мінорова А.В. – взяли участь у нараді «Актуальні питання виробництва та розвитку дитячого харчування в Україні», організованій Національною асоціацією виробників дитячого харчування, молочноконсервної та сокової продукції «Укрконсервмолоко».

   На нараді за участі представників Мінагрополітики, науково-дослідних установ та підприємств галузі були обговорені питання законодавства України у харчовій сфері, переходу на європейську модель стандартизації, якості та безпечності дитячого харчування; презентовані досягнення підприємств галузі.

     Ряд важливих рішень, прийнятих на нараді, стосувались контролю за сировиною та вимог до операторів ринку харчових продуктів.  

Line Kerivnictvo

Загальні збори Відділення аграрної економіки і продовольства НААН

6 грудня 2017 року в Президії Національної академії аграрних наук України відбулися Загальні збори Відділення аграрної економіки і продовольства НААН.

Президент Національної академії аграрних наук України, академік НААН Гадзало Ярослав Михайлович освітив основні досягнення Національної академії аграрних наук України в 2017 році, окремо зупинившись на ролі наукових досліджень в харчовій промисловості України. 

2017.12.06 Загальні збори Відділення

Line Kerivnictvo

Х Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Молочний бізнес – 2017»

ІПР Копилова Кос30 листопада заступник директора з наукової та інноваційної діяльності Інституту продовольчих ресурсів Копилова К.В. та старший науковий співробітник відділу координації наукових досліджень Кос Т.В. взяли участь у Х Всеукраїнській конференції з міжнародною участю «Молочний бізнес – 2017», організованій Спілкою молочних підприємств України та компанією Інфагро.

Спеціалісти молочної галузі, представники українських та зарубіжних компаній – партнерів українських молокозаводів, представники Мінагрополітики, наукових інститутів та інших організацій, діяльність яких пов’язана з молочною галуззю, обговорили стан молочної індустрії України та світу, окреслили шляхи вирішення проблем за допомогою маркетингових, технологічних та регуляторних змін в галузі. 

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

Підготовка сюжету телевізійної програми «События недели» ТРК «Україна»

Інститут продовольчих ресурсів НААН взяв участь у підготовці сюжету для телевізійної інформаційно-аналітичної програми «События недели» телеканалу «Україна» про «їжу майбутнього». Директор Інституту М.П.Сичевський розповів про роботу інституту щодо вирішення проблем продовольчого питання в Україні та окреслив глобальні виклики, пов’язані з продовольством. Співробітники інституту зосередили свої розповіді на роботі окремих лабораторій та цікавих для пересічного глядача дослідженнях.  

 

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo