НОВИНИ

1ййСпівробітники Інституту продовольчих ресурсів НААН України прослухали відкриту лекцію «Застосування нанотехнологій у харчовій промисловості», яку прочитав професор факультету харчових технологій Політехнічного університету Валенсії EdgarPerezEsteve.
Після закінчення лекції професор PerezEsteveвідповів на численні запитання. Зокрема надав відповіді на питання співробітників відділу технологій хліба та біотрансформації зернових продуктів Науменко О.В., Гончар Є.Р.  "які у доповідача є напрацювання  в сфері нанотехнологій, щодо захисту від бактеріофагової інфекції при виробництві йогуртів?"
Всі присутні відзначили що лекція була цікавою та змістовною.

Детальніше:...

Line Kerivnictvo

1Р22 листопада 2021 р. у рамках викладання дисципліни «Інструментальні та фізико-хімічні методи кількісного та якісного аналізу» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 181 «Харчові технології» заступниця директора з наукової роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН України, докторка технічних наук Ірина Романчук спільно з професором Василем Пасічним прочитала гостьову лекцію.
Тематика лекції, відповідно до плану лекційних занять за робочою програмою дисципліни, стосувалася проведення інструментальних досліджень із використанням хроматографічних методів аналізу для харчових продуктів.
У процесі проведення лекційного заняття на прикладі продуктів тваринного походження були окреслені підходи щодо особливості організації проведення досліджень серійної продукції і використання хроматографічних методів у наукових дослідженнях для визначення якості харчової продукції, відповідно до чинних вимог та необхідної точності вимірювань.

Детальніше:...

Line Kerivnictvo

Згідно з листом НААН України №11-1/485 від 12.11.2021 р.

 

Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс на зайняття посади директора Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України (02660, місто Київ, вул. Є. Сверстюка, будинок 4-А).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років, зокрема досвід роботи на керівних посадах не менше 5-ти років, та є фахівцями з основного напряму діяльності цієї наукової установи.

Строк подання заяв - два місяці з дня опублікування оголошення Академією.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

1. заяву про участь у конкурсі на ім’я Президента НААН, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією (розміром 3x4 см);

3. автобіографію;

4. копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 p., № 39, ст. 1656);

6. довідку про наявність або відсутність судимості;

7. інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили коругіційні правопорушення;

8. копію паспорта, засвідчену претендентом;

9. копію трудової книжки;

10. письмову згоду на обробку персональних даних;

11. декларацію як кандидата на посаду за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (роздруковану з сайту НАЗК).

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку (за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору до проведення виборів додатково подає підписану заяву та завірені копії документів. У разі не подання зазначених документів, претендент не допускається до участі у виборах.

Документи надсилати на адресу: м. Київ-10, вул. Михайла Омєляновича-Павленка, 9, Національна академія аграрних наук України, або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.

Телефон для довідок: (044) 521-92-91.

Line Kerivnictvo

1

Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказом від 01.11.2021 р. № 329 https://minagro.gov.ua/ua/npa/pro-stvorennya-robochoyi-grupi-z-pitan-rozvitku-cukrovoyi-galuzi створило робочу групу з питань розвитку цукрової галузі. Цим Наказом, визначено, що метою створення робочої групи є розгляд питань, пов’язаних із розвитком цукрової галузі, та затверджено «Положення про робочу групу з питань розвитку цукрової галузі». Зазначене Положення визначає статус робочої групи, як тимчасового консультативно-дорадчого органу, утвореного при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, та окреслює основні завдання робочої групи, якими є: надання пропозицій щодо розроблення нормативно-правових актів з питань розвитку цукрової галузі та змін до них; опрацювання пропозицій щодо нормативно-правових актів з питань розвитку цукрової галузі; аналіз та оброблення інформації щодо проблемних питань, які мають бути рекомендовані для вирішення питань розвитку цукрової галузі.

До складу робочої групи увійшли представники Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, наукових установ, закладів освіти, професійних асоціацій виробників, інших профільних установ, підприємств та організацій. Представником Інституту продовольчих ресурсів НААН у робочій групі з питань розвитку цукрової галузі є Хомічак Любомир Михайлович заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів, д.т.н., проф., член-кореспондент НААН .

Line Kerivnictvo

IMG 20211109 105521   9 листопада 2021 р. відбулися загальні збори наукових працівників Інституту продовольчих ресурсів НААН. Було обрано новий склад Вченої ради ІПР НААН згідно зі Статутом та Положення про Вчену раду установи (шляхом таємного голосування).

   Відбулось засідання новообраної Вченої ради інституту, на якому шляхом таємного голосування було обрано Голову, його заступника та секретаря Вченої ради. Головою ради став Сичевський Микола Петрович, д.е.н., академік НААН, керівник Програми наукових досліджень №39 «Національна продовольча система». Заступником голови обрано Романчук Ірину Олегівну, д.т.н., старший науковий співробітник, в.о. директора ІПР НААН; секретарем обрано Бокову Світлану Леонідівну, к.е.н, доцент, вчений секретар ІПР НААН.

Детальніше:...

Line Kerivnictvo

   

1

Заступник завідувача відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології, к.т.н. Вербицький С.Б., як представник України у Міждержавному комітеті стандартизації МТК 116 «Яйце, сільськогосподарська птиця, м’ясо птиці та продукція їх переробки», взяв участь в роботі Міжнародної технічної науково-практичної конференції «Хімія, екологія та раціональне природокористування», яка відбулася 21 жовтня 2021 р. на базі Інгуського державного університету в м. Магас. Тематика конференції охоплювала хімію, біологію, загальні питання екології та актуальні проблеми природокористування. Доповідь Вербицького С.Б. «Пташиний послід: екологічні проблеми та раціональні способи утилізації» викликала інтерес учасників конференції, які поставили доповідачу низку запитань та отримали компетентні відповіді на них.

Детальніше:...

Line Kerivnictvo

IMG 2160 1              19 жовтня 2021 року відбувся фаховий семінар, проведений Відділом технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів згідно теми дисертаційного дослідження «Оптимізація технології виробництва сушених харчових продуктів високої споживчої якості» Ярмолюк Марії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» та спеціальності 181 «Харчові технології».

Під час фахового семінару було обговорено основні положення дисертаційної роботи, актуальність теми дисертації, наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів досліджень та їх впровадження. Здобувач доповіла про основні результати дисертаційної роботи, їй було поставлено ряд запитань, на які було надано обґрунтовані відповіді та пояснення.

Завершилося обговорення дисертаційної роботи виступом наукового керівника д.с-г.н., с.н.с. Кузнєцової І.В. про виконання індивідуального плану досліджень та оцінку виконання дисертаційної роботи здобувачем.

Рецензенти: Науменко О.В. д.т.н., с.н.с., Данілова К.О. к.т.н., с.н.с. дали об’єктивну оцінку роботі та висловили зауваження та побажання. Фаховий семінар завершився голосуванням та одноголосним ухваленням наступного рішення: дисертація здобувача ступеня доктора філософії Ярмолюк М.А. рекомендується для подання до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді.

Line Kerivnictvo

Висоцька фаховий семінар

19 жовтня 2021 року відбувся фаховий семінар, проведений Відділом технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів на тему дисертаційного дослідження згідно теми «Технологічні особливості крохмалю в борошні пшеничному» Висоцької Світлани Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» та спеціальності 181 «Харчові технології»).

В ході семінару було обговорено основні положення дисертації,актуальність теми, наукову новизну та практичне значення роботи. Здобувач доповіла про основні результати дисертації. Їй було поставлено ряд запитань, на які було надано обґрунтовані відповіді та пояснення.Завершилося обговорення виступом наукового керівника Кузнєцової І.В. д.с-г.н., с.н.с. про виконання індивідуального плану досліджень та оцінку виконання дисертаційної роботи здобувачем.

Рецензенти:Науменко О.В. д.т.н., с.н.с., Данілова К.О. к.т.н., с.н.с. дали об’єктивну оцінку роботі та висловили особисті зауваження та побажання. Фаховий семінар завершився голосуванням та одноголосним ухваленням наступного рішення: дисертація здобувача ступеня доктора філософіїВисоцької С.І. рекомендується для подання до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді.

Line Kerivnictvo

фото з конф. 230 вересня 2021 р. співробітники відділу технологій хліба та біотрансформації зернових продуктів ІПР приймали участь у роботі конференції «Роль хлібобулочних виробів в аспекті здорового харчування», організовану Всеукраїнською асоціацією пекарів за підтримки компанії «Київхліб». В рамках конференції виступили представники широкого кола як виробничників, так і науковців: компаній Всеукраїнської асоціації пекарів, Асоціації дієтологів України, науковці Одеської національної академії харчових технологій, Національного університету харчових технологій, Національного університету біоресурсів та природокористування тощо. В кулуарах конференції завідуючою відділом д.т.н. Науменко О.В., н.співробітником Гетьман І.А. в дружньому спілкуванні з учасниками були проведені переговори щодо популяризації науково-практичного досвіду фахівців інституту, окреслені напрямки до взаємовигідного співробітництва.

Line Kerivnictvo

1 29 вересня 2021 р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації. Стан та перспективи», організована Національним університетом харчових технологій за участі Інституту продовольчих ресурсів НААН. Конференція стала важливим форумом, де науковці, співробітники та студенти профільних закладів освіти, виробничник та інші зацікавлені фахівці висловилися щодо актуального стану харчування дітей у світі та в Україні, запропонували свої варіанти розв’язання проблем його організації, випуску спеціалізованих харчових продуктів, призначених для дітей різних вікових груп, а також законодавчого та іншого нормативного забезпечення цього сектору харчової промисловості. На конференції виступала виконувач обов’язків директора Інституту продовольчих ресурсів НААН д.т.н. І.О. Романчук. В її доповіді «Актуальні питання наукового забезпечення вітчизняних технологій дитячого харчування» було охарактеризовано роль і значення інноваційних технологій виробництва харчових продуктів для дітей, зокрема профільні наукові дослідження ІПР НААН у цій царині, наявні здобутки тощо.

 

Детальніше:...

Line Kerivnictvo

naas logo mes logo