ТЕХНІЧНІ НАУКИ

1 РОЛЬ РОСЛИННИХ КОМПОНЕНТІВ У НАДАННІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕСТРУКТУРОВАНИМ М'ЯСНИМ ПРОДУКТАМ [ENG]
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-01
Борсолюк Л. М., Вербицький С. Б.
Сторінки: 7-17
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

2 ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ТА РН СЕРЕДОВИЩА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СОРБЦІЇ КЛІТИН РОДУ LACTOBACILLUS [ENG]
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-02
Даниленко С. Г., Чаленко М. А., Маринченко Л. В., Потемська О. І., Решетняк Л. Р., Копилова К. В.
Сторінки: 18-27
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

3 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАКВАСОК СПОНТАННОГО БРОДІННЯ З БОРОШНА КРУПЯНИХ КУЛЬТУР В ТЕХНОЛОГІЯХ ХЛІБНИХ ВИРОБІВ [ENG]
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-03
Михонік Л. А., Гетьман І. А., Науменко О. В.
Сторінки: 28-34
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

4 ВПЛИВ УМОВ ФЕРМЕНТАЦІЇ НА ВЛАСТИВОСТІ МОЛОКОВМІСНОГО ПРОДУКТУ З КОМБІНОВАНИМ СКЛАДОМ ЖИРОВОЇ ФАЗИ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-04
Андреус С. М., Романчук І. О., Рудакова Т. В., Наріжний С. А.
Сторінки: 35-43
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

5 УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСТРАГУВАННЯ ОЛІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-05
Коляновська Л. М.
Сторінки: 44-53
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

6 АЙВА – ПЕРСПЕКТИВНА СИРОВИНА ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕРОБЛЕННЯ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-06
Левківська Т. М., Дущак О. В.
Сторінки: 54-60
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

7 ХАРЧОВА ДОБАВКА ГЛУТАМАТ НАТРІЮ [Е621]: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-07
Морозова Л. П.
Сторінки: 61-71
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

8 ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ТА БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МОРКВИ ПОСІВНОЇ (DAUCUS CAROTA L. VAR. SATIVUS). ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-08
Морозова Л. П.
Сторінки: 72-87
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

9 ХЛІБОПЕКАРСЬКІ ЗАКВАСКИ З ПРОТИГРИБКОВОЮ ДІЄЮ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-09
Науменко О. В., Червінський В. О.
Сторінки: 88-98
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

10 ВИКОРИСТАННЯ НЕХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВИДІВ БОРОШНА У ХЛІБОПЕЧЕННІ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-10
Овсієнко С. М., Науменко О. В.
Сторінки: 99-110
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

11 ВПЛИВ РОЗМІРУ ФРАКЦІЇ ТА ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ НА ОБРУШУВАННЯ НАСІННЯ ПРОМИСЛОВИХ КОНОПЕЛЬ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-11
Петраченко Д. О., Коропченко С. П.
Сторінки: 111-118
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

12 ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАКТАЗНОЇ АКТИВНОСТІ ЗАКВАШУВАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У МОЛОЧНИХ СУМІШАХ НА ОСНОВІ ВТОРИННОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-12
Романчук І. О., Моісеєва Л. О., Мінорова А. В., Рудакова Т. В., Крушельницька Н. Л.
Сторінки: 119-129
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

13 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСПЕРСНОГО СКЛАДУ ЧАСТИНОК ДЛЯ СУСПЕНЗІЙ ПРОМІЖНИХ ПРОДУКТІВ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-13
Стичинський Є. В., Ткаченко C. В., Хомічак Л. М., Зайчук Л. П.
Сторінки: 130-140
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

14 ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ЖЕЛЕЙНОГО ДЕСЕРТУ НА ОСНОВІ СИРОВАТКИ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-14
Фабіянська О. Л.
Сторінки: 141-153
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

15 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ОБРОБЛЕННЯ КРОХМАЛЮ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-15
Хомічак Л. М., Кузнєцова І. В., Касамара А. С.
Сторінки: 154-161
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

16 РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ СТРАТЕГІЧНИМ ЗАВДАННЯМ ДЕРЖАВИ [ENG]
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-16
Вознесенська Н. С.
Сторінки: 162-173
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

17 ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-17
Бокій О. В.
Сторінки: 174-184
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

18 СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ У ДОВОЄННИЙ ПЕРІОД
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-18
Варченко О. М., Крисанов Д. Ф., Варченко О. О.
Сторінки: 185-201
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

19 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ В Е-ТОРГІВЛІ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-19
Гамова І. В.
Сторінки: 202-210
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

20 ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ ЛАНЦЮГІВ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-20
Коваленко О. В., Кириченко А. В.
Сторінки: 211-220
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

21 КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ЦУКРУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-21
Коваленко О. В., Ященко Л. О.
Сторінки: 221-229
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

22 ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВИРОБНИКІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-22
Митченок О. О., Куць О. І.
Сторінки: 230-236
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

23 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-23
Сало І. А., Степура Л. О., Івановський А. В.
Сторінки: 237-246
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

24 РОЛЬ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В ПРОДОВОЛЬЧОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАСЕЛЕННЯ: СОЦІОЕКОНОМІЧНИЙ ЗРІЗ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-24
Слободенюк О. І., Присяжнюк Н. М., Хахула Л. П., Свиноус Н. І., Ніконенко О. А.
Сторінки: 247-255
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

25 «ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА» – ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-25
Хахула Б. В.
Сторінки: 256-264
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

26 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-26
Шуст О. А., Свиноус І. В., Ібатуллін М. І., Сіра Ю. В., Артімонова І. В.
Сторінки: 265-273
Короткий огляд, ключові слова та бібліографія
Повна стаття PDF

naas logo mes logo