Петров      29 вересня 2020 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради К 26.378.01 Інституту продовольчих ресурсів НААН відбувся захист дисертації заступника завідувача відділу аналітичних досліджень і контролю якості Петрова Пилипа Ігоровича на тему «Біотехнологія органічного кисломолочного продукту з підвищеним вмістом есенціальних нутрієнтів». 
   Науковий керівник – к.б.н., завідувач відділу науково-методичного та науково-технічного забезпечення аналітичних досліджень ДУ "Інститут охорони ґрунтів" Жукова Я.Ф. Офіційні опоненти – д.т.н., професор Харківської зооветеринарної академії Рижкова Т.М. та к.б.н., с.н.с. Інституту мікробіології НАН України Кістень О.Г. 
     Дисертаційна робота присвячена розробці біотехнології кисломолочних продуктів з підвищеним вмістом есенціальних нутрієнтів із застосуванням нових бактеріальних заквасок. Провідною організацією, де виконувалась робота є Інститут продовольчих ресурсів НААН.
      Члени  спецради  відмітили  високий  науковий  рівень  виконання  дисертації  і  професійне  володіння предметом Петрова П.І. За рішенням спеціалізованої вченої ради К 26.378.01 Петрову П.І. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

Автореферат  Дисертація  Відгук офіційного опонента  Відгук офіційного опонента

 Зала

Зала 2

naas logo mes logo