Захист дисертації Ніколаєнка Миколи Станіславовича на тему: «Наукові засади розроблення інтегрованої системи управління якістю та безпечністю м’ясних напівфабрикатів»

2020.12.22 Захист Ніколаєнко 2222На засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.378.001 відбувся прилюдний захист дисертації Ніколаєнка Миколи Станіславовича на тему: «Наукові засади розроблення інтегрованої системи управління якістю та безпечністю м’ясних напівфабрикатів», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» та спеціальності 181 «Харчові технології».
 
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України.
Голова ради – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Даниленко Світлана Григорівна, завідувач відділу біотехнології Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.
Рецензент – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Науменко Оксана Василівна, завідувач відділу хлібопекарного та борошномельно-круп’яного виробництва Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.
Рецензент – кандидат технічних наук Вербицький Сергій Борисович, заступник завідувача відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.
Опонент – доктор технічних наук, професор Пасічний Василь Миколайович, завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України.
Опонент – доктор технічних наук, доцент Голуб Наталія Борисівна, професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України.