2021.01.28 Загальні збори Відділення Звіт з ПНД28 січня відбулись Загальні збори Відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України, на яких розглядались основні результати виконання науково-дослідних робіт із програм наукових досліджень НААН у 2016-2020 роках.
Директор Інституту продовольчих ресурсів д.е.н., проф., академік НААН Сичевський Микола Петрович представив основні результати виконання науково-дослідних робіт за програмою наукових досліджень НААН № 42 «Біотрансформація сільськогосподарської сировини в продукти харчового і технічного призначення в процесі формування національної продовольчої системи» («Харчова і переробна промисловість») у 2020 році.
Рецензенти: головний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ «Інститут аграрної економіки», д.е.н., проф., академік НААН Шпичак Олександр Михайлович; декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН, д.т.н., проф. Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна; завідувач кафедри технології хлібопекарських та кондитерських виробів Національного університету харчових технологій МОН України, д.т.н., проф. Ковбаса Володимир Миколайович. Експерт: заступник академіка-секретаря відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України, Хареба Володимир Васильович
Доповідь викликала жваве обговорення, в цілому звіт був сприйнятий схвально.

naas logo mes logo