Захист дисертації Коваль Ольги Олександрівни на тему «Розробка інноваційної технології біоетанолу з продуктів переробки цукрових буряків»

Коваль2

12 травня 2021 р. відбувся захист дисертаційної роботи Коваль Ольги Олександрівни, науковий співробітник відділу технології продуктів бродіння Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України на тему «Розробка інноваційної технології біоетанолу з продуктів переробки цукрових буряків» за спеціальністю 05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння. Науковий керівник: Олійнічук Сергій Тимофійович, доктор технічних наук, с.н.с., завідувач відділом технології продуктів бродіння Інституту продовольчих ресурсів НААН. Офіційні опоненти: Левандовський Леонід Вікторович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства, Київський національний торговельно-економічний університет МОН України; Процан Наталія Вікторівна, кандидат технічних наук, завідувач відділу технології продуктів бродіння і мікробного синтезу, ДНУ «Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів».

На автореферат дисертаційної роботи надійшло 13 позитивних відгуків від наукової спільноти України та підприємств спиртової галузі.

За рішенням спеціалізованої вченої ради К 26.378.01 Коваль О.О. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.

Відеозапис захисту
Аудіозапис захисту