Захист дисертації Ярмолюк Марії Андріївни на тему «Оптимізація технології виробництва сушених харчових продуктів високої споживчої якості»

2021 Ярмолюк     21 грудня 2021 року відбувся захист дисертаційної роботи Ярмолюк Марії Андріївни, молодшого наукового співробітника відділу цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України на тему «Оптимізація технології виробництва сушених харчових продуктів високої споживчої якості» з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

      Науковий керівник: Кузнєцова Інга Вадимирівна, доктор сільськогосподарських наук, с.н.с., заступниця завідувача відділом технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів Інституту продовольчих ресурсів НААН. 

    Офіційні опоненти: Грабовська Олена В’ячеславівна, доктор технічних наук, професор, професорка кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету; Пазюк Вадим Михайлович, д.т.н., доцент, провідний науковий співробітник відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях Інституту технічної теплофізики НАН України.

     На анотацію надійшло 3 позитивних відгуки від наукової спільноти України.
     
За рішенням спеціалізованої вченої ради ДФ 26.378.003 Ярмолюк М.А. присуджено науковий ступінь доктора філософії.