Захист дисертації Висоцької Світлани Іванівни на тему «Технологічні особливості модифікації крохмалю в борошні пшеничному»

2021.12.21 Висоцька21 грудня 2021 року відбувся захист дисертаційної роботи Висоцької Світлани Іванівни, молодшого наукового співробітника відділу аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України на тему «Технологічні особливості модифікації крохмалю в борошні пшеничному» з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

Науковий керівник: Кузнєцова Інга Вадимирівна, доктор сільськогосподарських наук, с.н.с., заступниця завідувача відділом технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів Інституту продовольчих ресурсів НААН.

Офіційні опоненти: Пєтрова Жанна Олександрівна, доктор технічних наук, с.н.с. головний наукововий співробітник Відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях Інституту технічної теплофізики НАН України; Бондар Микола Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Національного університету харчових технологій.

На анотацію надійшло 3 позитивних відгуків від наукової спільноти України.

За рішенням спеціалізованої вченої ради ДФ 26.378.002 Висоцькій С.І. присуджено науковий ступінь доктора філософії.

 
           Анотація