IMG 2160 1              19 жовтня 2021 року відбувся фаховий семінар, проведений Відділом технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів згідно теми дисертаційного дослідження «Оптимізація технології виробництва сушених харчових продуктів високої споживчої якості» Ярмолюк Марії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» та спеціальності 181 «Харчові технології».

Під час фахового семінару було обговорено основні положення дисертаційної роботи, актуальність теми дисертації, наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів досліджень та їх впровадження. Здобувач доповіла про основні результати дисертаційної роботи, їй було поставлено ряд запитань, на які було надано обґрунтовані відповіді та пояснення.

Завершилося обговорення дисертаційної роботи виступом наукового керівника д.с-г.н., с.н.с. Кузнєцової І.В. про виконання індивідуального плану досліджень та оцінку виконання дисертаційної роботи здобувачем.

Рецензенти: Науменко О.В. д.т.н., с.н.с., Данілова К.О. к.т.н., с.н.с. дали об’єктивну оцінку роботі та висловили зауваження та побажання. Фаховий семінар завершився голосуванням та одноголосним ухваленням наступного рішення: дисертація здобувача ступеня доктора філософії Ярмолюк М.А. рекомендується для подання до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді.

naas logo mes logo