Засідання робочої групи «Молоко та молочні продукти» ТК 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки»

P3200009

20 березня 2018 року в Інституті продовольчих ресурсів НААН відбулось засідання робочої групи «Молоко та молочні продукти» Технічного комітету 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки» щодо розгляду зауважень та пропозицій до проекту ДСТУ 3662:2015 "Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови", за результатами якого було прийнято рішення доопрацювати проект з урахуванням зауважень та пропозицій, що надійшли від провідних асоціацій та переробних підприємств молочної галузі. 

Питання, що обговорювалися на засіданні, стосувалися окремих вимог до молока-сировини за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками, температурними режимами зберігання та транспортування, періодичності контролювання. Найбільш дискусійним було обговорення шляхів підвищення якості молока, що заготовлюється, а також можливості використання молока, яке не відповідає вимогам ДСТУ, відповідно до встановлених на підприємстві процедур, як тимчасової норми перехідного періоду.

ДСТУ 3662:2018 (проект, третя редакція, доопрацьована 20.03.18)

 P3200017  P3200013